• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Vesien varrelta » Verkostoyhteistyö myötätuulessa Länsi-Uudellamaalla
 • 26.08.2020

  Maija Venäläinen, LUVY: Verkostoyhteistyö myötätuulessa Länsi-Uudellamaalla

  ”Kuka varjelisi aarteet korvaamattomat: vesien kimalluksen, ilmojen valon?”

  Nämä Aale Tynnin sanat ovat Länsi-Uudellamaalla toimivan Vähä Ruokjärven Suojeluyhdistyksen mottona. Yhdistyksen aktiivit Juha ja Riitta Korhonen koordinoivat Hämjoen järviketjun pilottia, joka toteutettiin vuosina 2016–2019 osana Maaseudun kehittämisrahastosta osarahoitettua Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta.

  Hämjoen pilotti oli tuon verkostohankkeen viidestä pilotista suurin ja siinä luotiin aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden yhteistyöllä upeita työkaluja ja toimintatapoja osaksi Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston toimintaa.

  Hämjoen pilotissa tarkasteltiin koko 14 järven ketjua kokonaisuutena. Koottuja vesien tilatietoja ja pilotissa luotaamalla tehtyjä alueen järvien syvyystietoja hyödynnettiin ainutlaatuisella tavalla VEMALA-mallin kehitystyössä. Mallin avulla selvitettiin järvikohtaiset ravinnekuormitusarviot, eri kuormituslähteiden osuudet kokonaiskuormituksesta ja järvien ravinnepidätyskyky.  Tuloksia hyödynnetään järvien hoito- ja kunnostussuunnittelussa. Pilotin aineistot ja koko hankkeen loppuraportti.

  Kaikista Hämjoen järviketjun pilotin alueen järvistä ja lammista laadittiin A3-kokoiset värilliset järvikartat, joihin koottiin tietoja pilotista ja järvien ominaisuuksista sekä linkkejä järvensuojeluun liittyen. Kartat jaettiin ranta-asukkaille.

  Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeen aikana kävi selkeästi ilmi, että toimiakseen verkosto tarvitsee koordinaattorin ja pysyviä, mutta joustavia käytäntöjä, jotta yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen eri osaverkostojen kanssa onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

  Verkoston koordinoinnin ydintehtäviksi ja kehittämishaasteiksi tunnistettiin alueellisen toimijaverkoston kokoaminen ja ylläpito, järvipäivien ja säännöllisten yhteistyötapaamisten järjestäminen järviyhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa, säännölliset koordinointitapaamiset kuntien ja muiden alueen vesiin vaikuttavien toimijatahojen kanssa, toteutettujen kunnostusten tiedonhallinta ja jakaminen paikkatietona sekä aktiivinen viestintä alueen vesiensuojelusta ja -hoidosta.

  Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa saamme näihin haasteisiimme arvokasta apua Pohjois-Pohjanmaan Vyyhti-verkoston kokemuksista. Esimerkiksi pian julkaistavan Kunnostajan karttapalvelun integroiminen Vesientila.fi-sivustoon mahdollistaa paitsi toteutettujen kunnostusten kattavan tallennuksen ja tarkastelun, myös alueellisesti kohdentuvan vesistötiedon ja kansalaishavainnoinnin välineiden saamisen entistä paremmin verkostotoimijoiden käyttöön.

  Myös LUVYn ja alueen kuntien jo vakiintuneessa yhteistyössä on hankkeen myötä aloitettu uusi vaihe laatimalla kuntakohtaiset vesiensuojelun ja -hoidon toimenpideohjelmat kunnostussuunnittelun ja kohteiden priorisointia varten sekä Länsi-Uudenmaan eri vesistöalueiden yhteisten hankkeiden suunnittelun tueksi. Tiedonkeruu toimenpideohjelmia varten toteutettiin kunnittain karttakyselyllä ja yleisötilaisuuksissa.

  Vihdin vesistöpäivässä marraskuussa 2019 esiteltiin Verkostoilla tehoa vesien hoitoon -hankkeessa tehdyn verkostokyselyn alustavia tuloksia ja koottiin toiminnallisessa työpajassa ideoita ja toiveita verkoston toiminnalle.

  Juuri nyt on myötätuulessa esitys ELY-keskukselle verkoston koordinoinnin jatkorahoituksesta ja Uudenmaan vesistökunnostusverkostosta. Sen ovat tehneet yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys sekä Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

  Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto on pian osa Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa.

  Kirjoittaja:


  Maija Venäläinen
  Hankepäällikkö
  MMM – ympäristönsuojelutiede, ympäristökasvatus

  Hankepäällikön vastuualueeseen LUVY:ssa kuuluvat erilaiset hankehallintoon liittyvät tehtävät sekä viestintä ja verkostotyö.

  Uusi kommentti

  Takaisin

  Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.
  Nimimerkki*
  Sähköpostiosoite*
  Otsikko
  Viesti*
  Visuaalinen
  varmenne*


  Kirjoita vasemmalla oleva koodi

  Verkostoilla tehoa
  vesienhoitoon.
  Lue lisää