• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Podcastit
 • Podcastit

  Ympäristöviisas viljelijä -podcast

  Mitä apua teknologiasta on maatalouden vesienhallinnassa?
  10.11.2022
  Miten säätösalaojituksen automaatio toimii ja mitä hyötyä siitä on? Voidaanko salaojien luukkuja tulevaisuudessa säätää etänä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin meille vastaa Oulun yliopiston yliopistonlehtori Toni Liedes, jolle teknologia ja sen soveltaminen käytäntöön on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista.

  Peltomaiden kasvukunto - miten ylläpitää ja parantaa sitä?
  25.08.2022
  Mitä kaikkea peltomaasta pitää tutkia, jotta voidaan arvioida sen nykytilaa ja parantaa kasvukuntoa? Entä onko maaperä loputon hiilinielu vai tuleeko silläkin jossain vaiheessa mitta täyteen? Marika Sohlon vieraana Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Helena Soinne.

  Pilottitilan kuulumisia: patoja, pohdintaa ja pakollisten kulujen nousua
  24.03.2022
  Paakkarin tilalle rakennetaan tulevana kesänä patoratkaisuja, joiden tavoitteena on turvata vedensaanti kasveille läpi kesän. Millaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä se vaatii? Lisäksi jakson aikana puhutaan vastuullisuudesta, hieman brändistäkin ja taivastellaan polttoaineen hintaa.

  Vesienhoito on kaikkien yhteinen asia
  21.01.2022
  Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua. Miten viljelijä voi vaikuttaa vesienhoitoon ja vaatiiko se suuria investointeja? Marika Sohlon jututettavana on MTK:n asiantuntija Airi Kulmala.

  Kestävä lehmä
  26.11.2021
  Hyvinvoivat eläimet ovat edellytys hyvälle tuotokselle. Millaisia tekoja se käytännössä tarkoittaa? Leea Holmin vieraana maitotilaa pyörittävä Anne Kangas.

  Tulvatasanteet ja kaksitasouomat
  10.09.2021
  Hyvin hoidettu tulvatasanne edistää monimuotoisuutta ja on myös maisemallisesti merkittävä. Millaisia käytännön hyötyjä tulvatasanteista ja eritoten kaksitasouomista on tulvien hallinnassa ja ympäristöviisaassa viljelyssä? Miten niitä hoidetaan ja miksi? Marika Sohlon vieraina Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat Pasi Valkama ja Pinja Kasvio.

  Vesistöt ja vesistömittaukset
  04.08.2021
  Mitä happipitoisuus, pH tai sähköjohtavuus kertovat vesistön tilasta ja laadusta? Kysymyksiin vastaavat Tyrnävän Leppiojan varrella tämänkertaiset vieraat, tutkijat Satu-Maaria Karjalainen ja Anne Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.

  Rantalaidunnus, vieraana Marko Pietilä
  27.05.2021
  Rantalaitumen perustaminen voi olla työläs projekti, mutta palkitsee lopulta. Meren rannalla laiduntaessa haasteita tuovat mm. sääolosuhteet ja vuoroveden liikkeet. Millaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä kokeneella rantalaidunten pitäjällä on ja mitä hyötyjä rantalaidunnuksesta on? Vieraana Limingassa luomuemolehmätilaa pitävä Marko Pietilä.

  Tilojen välinen yhteistyö
  26.03.2021
  Millaista yhteistyötä erilaiset tilat voivat tehdä keskenään? Mitä se vaatii ja mitä se antaa? Vieraana luomuviljelijä Rauno Haapala.

  Vastuullisuus ympäristöviisauden näkökulmasta
  26.01.2021
  Pienistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle, olipa kyse ympäristöasioista tai maatilan johtamisesta. Mutta mitä maatilan vastuullinen johtaminen on ympäristönäkökulmasta katsoen? Aiheesta keskustelemassa Proliideri-hankkeen projektipäällikkö Saana Tanskanen-Niemi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

  Tutkimus ympäristöviisauden tukena
  23.12.2020
  Aina kun on maankäyttöä, aina on päästöjä. Mutta kuinka päästöt voitaisiin minimoida - kuinka ravinteet saataisiin pysymään kasvien käytössä sen sijaan, että ne karkaavat ilmaan tai vesistöön? Asiaa tutkitaan uutterasti monella eri taholla. Pohjois-Pohjanmaalla tehtävästä tutkimuksesta, olemassaolevista tuloksista sekä tutkimustiedon hyödyistä ovat keskustelemassa tutkija Hannu Marttila Oulun yliopistolta sekä Maarit Liimatainen Luonnonvarakeskukselta yhdessä kasvituotannon asiantuntija Marika Sohlon kanssa.

  Maatilojen monimuotoisuus Pohjois-Pohjanmaalla
  27.11.2020
  Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa pohjoispohjalaisilla tiloilla? Mitä mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuus tarjoaa viljelijälle? Millä keinoilla viljelijä voi tukea luonnon monimuotoisuutta? Aiheesta keskustelevat maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa Oulun maa- ja kotitalousnaisista sekä maitotila-asiantuntija Leea Holmi ProAgria Oulusta.

  Regeneratiivinen viljely ja maaperäskannaukset - vieraana Jussi Knaapi
  30.10.2020
  Mitä regeneratiivinen viljely on, entäs maaperäskannaus? Miten tutkittua tietoa voisi hyödyntää ympäristöviisaassa viljelyssä? Asiaa myös mm. lähdekriittisyydestä ja hiilikaupasta. Asiantuntijana agronomi Jussi Knaapi sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

  Happamat sulfaattimaat - kaikkien maankäyttömuotojen yhteinen ongelma
  24.09.2020
  Happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoseuduilla ja jonkin verran sisämaassakin. Mitä ympäristövaikutuksia happamilla sulfaattimailla on? Mistä ja miten happaman sulfaattimaan voi tunnistaa? Aiheesta keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksella tutkijana työskentelevä Mirkka Visuri sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

  Kerääjäkasvit ja karjanlannan ympäristöviisaat käyttötavat
  28.08.2020
  Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo keskustelevat kerääjäkasveista sekä karjanlannan hyödyntämisestä.

  Ympäristöviisaita toimia maito- ja kasvitiloilla
  17.06.2020
  Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo pohtivat, mitkä ympäristöviisaat toimet kasvi- ja kotieläintiloilla tähän aikaan vuodesta ovat ajankohtaisia.

  Osaamisella tehoa -podcast

  Luomun byrokratia
  26.04.2021
  Millainen paperisota luomutuotantoon siirtyminen ja siinä pysyminen on? Aiheesta keskustelemassa luomuviljelijät Antti Rinkinen ja Juho Karinkanta. Haastattelijana Minna-Marika Kumpulainen.

  Rikkakasvien torjunta luomussa
  26.04.2021
  Rikkakasvien torjunta vie ison osan luomuviljelijän työajasta. Mitä hyväksi havaittuja keinoja rikkakasvien torjuntaan on? Aiheesta keskustelemassa luomuviljelijät Antti Rinkinen ja Juho Karinkanta. Haastattelijana Minna-Marika Kumpulainen.

  MaitoLiiderin Podcast

  Valkotaulu on kymmenien tuhansien eurojen työkalu
  23.10.2019
  Valkotaulun avulla tuodaan näkyviin kaikki johtamiseen liittyvät päivittäiset asiat. Sen avulla suunnitellaan valmiiksi tulevat työt ja kehitetään yhdessä yritystä. Tällä kertaa podcastissa valkotaulun käyttökokemuksista kertoo Tauno Paakkari, jolla on kokemusta yli sadasta viikkopalaverista omalla tilalla valkotaulun äärellä. Hänen mukaansa valkotaulu on kymmenien tuhansien eurojen työkalu, vaikka investointina vain pari sataa euroa. Parhaassa tapauksessa se voi pelastaa ihmissuhteita!

  Maineensa veroinen maatila
  23.10.2019
  Brändi tuntuu usein vieraalta aiheelta maatiloilla. Vaatimusten kasvaessa myös maatalousyrittäjät voivat hyötyä hyvästä yritysbrändistä. Petri Koivisto pohtii tämän kertaisessa jaksossa mitä brändi tarkoittaa ja miksi maatalousyrityksen kannattaa kiinnittää huomiota brändiin.

  Katse jalkoihin!
  28.08.2019
  Maitotilaa johtaessa tulee huomioida se miten lehmien hyvinvointi olisi paras mahdollinen. Tuotantoa johdettaessa on kiinnitettävä huomiota asioihin, joilla vaikutetaan hyvinvointiin. Tässä jaksossa maitotila-asiantuntija Leea Holmi kertoo mihin asioihin on kiinnitettävä huomioita hyvään jalkaterveyteen pyrittäessä.

  Tavoitteet maatilan johtamisessa
  02.08.2019
  Tavoitteet on olennainen osa minkä tahansa yrityksen johtamista. Saana Tanskanen ja Petri Koivisto keskustelevat tässä kolmannessa jaksossa tavoitteista, niiden asettamisesta ja saavuttamisesta. Kehittyäkseen yritykset tarvitsevat motivoivia tavoitteita.

  Korjuuaikanäytteillä varmuutta ruokintaan
  18.06.2019
  Maitotila-asiantuntija Sini Öljymäki kertoo ajankohtaisten nurmen korjuuaikanäytteiden ottamisen tärkeydestä. Korjuuaikanäytteet on tärkeä osa maitotilan taktista johtamista, sillä niiden avulla varmistetaan laadukkaat säilörehut seuraavalle sisäruokintakaudelle. Jakso on tehty Tarja Paateron saman aiheisen blogin innoittamana.

  Tilikauden mittainen matka
  10.06.2019
  Budjetointi on kuin lomamatkan suunnittelua. Se on tavoitteen asetanta työkalu, joka auttaa talouden hallinnassa.