• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VENE » Materiaalit
 • Materiaalit

  Kivarinjoen valuma-aluekunnostuksen yleisötilaisuus 17.11.2022

  VYYHTI-verkoston esitteet metsätalouden vesienhoidon käytännön ratkaisuista turvemaille

  Vinkit vesiviisaaseen maa- ja metsätalouteen -webinaari 26.-27.9.2022

  Kokonaisvaltainen vesienhallinta kestävän maatalouden ytimessä, Johanna Helkimo, Ympäristöministeriö
  Ohtuanojan maatalousalueen vesienhoidon/hallinnan suunnitelma, Elina Heikkala, Ramboll
  Nappaa kiskalta parhaat eväät – Ympäristökioski viljelijän työn tukena, Riina Rahkila, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Ympäristöviisailla viljelykierroilla ympäristöhyötyjä ja varmuutta viljelyyn, Marika Sohlo, ProAgria Oulu
  Näkökulmia vesivastuullisuuteen, Tuuli Hakala, Valio
  Vesistöystävällistä suometsätaloutta – tutkimuksen viestit käytännön metsätalouteen, Hannu Hökkä, Luonnonvarakeskus
  METKA kannustaa kokonaisvaltaiseen suometsänhoitoon, Miia Saarimaa, Suomen Metsäkeskus
  Suunnittelijan kokemuksia METKA-pilotista, Hannu Kajula, Oulun seudun Metsänhoitoyhdistys
  Maanomistajat mukaan vesistökunnostuksiin ja vedenpalautushankkeisiin? Lauri Rantala / Jouni Tanskanen, Iin Micrpolis Oy
  Metsänomistajan kommenttipuheenvuoro, Juha Virkkunen, Taivalkoski
  Vesivastuullisuus metsäteollisuudessa, Tiina Laine, Metsä Group
  Katse vesiin metsän käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla, Ari Kangas, Suomen Metsäkeskus
  Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden tilan seuranta, Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Ympäristöviisas viljelijä – vedenlaadun seurannan tulokset, Mirkka Visuri, Suomen ympäristökeskus
  Vinkkejä paikallisten kunnostuskohteiden seurantaan – verkostojen voimalla, Riina Rahkila, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Sähköinen kosteikon hoito- ja seurantalomake, Virve Ståhl, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

  VYYHTI-verkoston tapaaminen 1.11.2021: tietoa ja tukea rahoitushakuihin

  Vesienhoidon tavoitteet ja avoinna olevat rahoitushaut, Jaana Rääpysjärvi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Virtavesikunnostusten ABC, Heikki Tahkola, Oulun kalatalouskeskus
  Kokemuksia valuma-alueen kunnostamisesta Livolla, Anni-Inkeri Törmänen, Livokas ry
  Kommenttipuheenvuoro, Iijokisopimus, Lauri Rantala, Iin Micropolis Oy
  Metsätalouden vesiensuojelukeinot, Antti Leinonen, Suomen Metsäkeskus
  Järvikunnostuksen ABC, Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus
  Tyräjärvi porukalla kuntoon, Olli Kammonen, Jokijärven kylän kalastuskunta