• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Maa- ja kotitalousnaiset » Malja kosteikoille!
 • 02.02.2018

  Malja kosteikoille!

  Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa jälleen kosteikkojen suojelun merkityksestä.

  Kosteikkopäivää vietetään 2.2.2018 Ramsar -kosteikkosopimuksen allekirjoituksen vuosipäivänä. Kosteikoiksi luetaan Ramsarin sopimuksessa meret ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, perinnebiotoopit, sisämaan tulvametsät sekä rakennetut kosteikot. Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti kaikkia näitä kosteikkotyyppejä ja meidän maakuntaamme on ehdotettu myös kosteikkomaakunnaksi.

   

  Monimuotoinen suoluonto

  Maailmanlaajuisesti suoluonto on muuttanut muotoaan viimeisen sadan vuoden aikana. Myös Suomessa muutos on ollut väistämätön, kun on rakennettu suomalaista hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Meidän maakuntamme merkitys kosteikkoluonnolle on maailmanlaajuisestikin merkittävä. Alueeltamme löytyy muun muassa lintukosteikkojen huippukohde ja valtakunnallisesti arvokas maisema Liminganlahti. Liminganlahteen rajautuvat merenrantaniityt nappaavat osan yläpuoliselta valuma-alueelta tulevista ravinteista ja laiduneläimet käyttävät nuo ravinteet niittykasvien myötä kasvuunsa. Rantalaidunalueella esiintyy uhanlaista lajistoa, joista näkyvimpinä ovat eri lintulajit kuten Mustapyrstökuiri ja Etelänsuosirri.

   

  Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat Liminganlahdella syksyllä 2017. Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen
  Maa- ja kotitalousnaisten maisema-
  asiantuntijat Liminganlahdella
  syksyllä 2017.
  Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

  VYYHTI II vesienhoidon tukena

  Omassa työssäni olen viimeisen kymmenen vuoden aikana toiminut erilaisten rakennettujen kosteikkojen parissa. Koko valuma-alueen huomioivassa suunnittelussa kosteikkojen merkitys korostuu vesienhoitotoimenpiteenä. ProAgria Oulun hallinnoimassa VYYHTI II -hankkeessa olemme tehneet suunnittelutyötä yhdessä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Yhteistyö auttaa löytämään parhaimmat kosteikkopaikat ja sopivimmat rahoituskanavat. Rakennetut kosteikot toimivat vesienhoidon rakenteina, luonnon monimuotoisuuden rikastajina, riistalajiston elinympäristöinä ja maisemaelementteinä.  

   

  Mallintamisen mahdollisuudet

  Erilaista paikkatietoa ja mallinnusta käyttävät suunnittelutyökalut auttavat tehokkaassa suunnitteluprosessissa. VYYHTI II -hankkeessa on kehitetty Suomen Ympäristökeskuksen toimesta vesistökunnostajan karttapalvelu ja valuma-alueen rajaustyökalu perustuen kahden metrin korkeusmalliin. Tutustu karttapalveluihin täällä.  


  Valuma-alueen vesienhoidon tarpeiden mallintaminen näyttäytyy mielenkiintoisena mahdollisuutena lähitulevaisuudessa kosteikkosuunnittelun saralla. Valuma-alueilta on paljon olemassa olevaa tietoa, jonka mallintamismahdollisuuksia parhaillaan tutkitaan ja kehitetään käynnissä olevissa ja tulevissa hankkeissa.

  VYYHTI II -hankkeen vesienhoidon kunnostusyhdyshenkilöt  tutustumassa Kuusamossa Alpo Lämsän rakentamaan kosteikkoon.
  Kuva: Maarit Satomaa

   

  Kosteikkokohteet keskiössä

  Kosteikkoluonnon ympärillä on paljon positiivista pöhinää. Suomessa vuoden 2018 kosteikkopäivänä on nostettu keskiöön muun muassa soiden merkitys vesienhoidossa. Helsingissä kosteikkoluontoa juhlistetaan Suoseuran järjestämässä Suoseminaarissa.

  Maailmanlaajuisesti kosteikkopäivä nostaa esiin kaupunkikosteikkojen merkitystä vesienhoidossa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Tiesitkö että Kempeleen Zatelliitin alueelle on rakentumassa Linnunradan kosteikkoalue? Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikot ovat keino edistää vesiensuojelua lähiympäristössämme ja tuoda vesiympäristöä taajama-alueelle. Hanke on Ympäristöministeriön vesien- ja meriensuojelun vuoden 2017 pohjoisin kärkihanke.  

  Käy lentämässä Linnunradan kosteikkoalueella ennen kaivuutöitä ja inspiroidu kohteen valuma-alueesta: https://vimeo.com/239941125 

   

  Hyvää Maailman Kosteikkopäivää!

   

  Kirjoittaja:

  Maarit SatomaaLue lisää

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Vesistökunnostajan karttapalvelu helpottaa suunnittelutöitä

  Lue lisää

  VYYHTI II tukee paikallista vesistönkunnostajaa

  Tutustu hankkeeseen