• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri » Vanhat lehmät maksavat laskut
 • 28.09.2020

  Vanhat lehmät maksavat laskut

  Kun tarkastelet tilasi käyttökuluja, saatat huomata, että uudistuseläinten kasvatuskustannukset ovat listan kärkipäässä. Tyypillisesti ne asettuvat rehu- ja työvoimakustannusten alapuolelle ja ovat tilan kolmanneksi suurin kuluerä. Voisiko kustannuksia vähentää kestävämpien eläinten avulla?

  Wisconsinin Dellsissä vuonna 2020 pidetyssä eturivin maidontuottajien konferenssissa Zoetiksen tulostutkimuksen johtaja Dan Weigel painotti lypsykarjan kestävyyden ja elinikäisen tuottavuuden merkitystä.

  Weigelin mukaan lehmä poistuu karjasta keskimäärin toisen ja kolmannen tuotoskauden välillä. Jos saisimme pidettyä eläimiä vähintään puoli vuotta pidempään, niillä olisi potentiaalia näyttää tuotoshuippunsa, joka tyypillisesti saavutetaan vasta neljännellä tuotoskaudella.

  Kun karjassa on vanhempia ja kestävämpiä lehmiä, se auttaa paitsi lisäämään  maidontuotantoa myös vähentämään uudistuseläinten tarvetta ja niistä syntyviä kasvatuskustannuksia.

  Alle puolet maksaa kulunsa

  Jotta lehmät saavuttaisivat pidemmän eliniän, lypsylehmien ruokintatutkija Daryl Kleinschmit Zinpro Corporationilta ehdottaa paneutumista vasikkamanagementiin sekä maksimoimaan hiehon elinikäistuotoksen ja iän. On tärkeää minimoida terveysuhat ja hoitojen tarve koko elinkaaren ajalta. Kun tavoitteena on hiehojen paras mahdollinen kehitys, paranevat samalla myös niiden tuotos ja tuottavuus.

  Kleinsmithin mukaan keskimäärin kaksi ensimmäistä tuotantokautta kuluvat kasvatusajan kulujen kattamiseen.

  Jos otat tänään hiehoryhmän kasvamaan, kuinka moni hiehoista selviää toiselle, kolmannelle tai neljännelle tuotoskaudelle?

  Keskimäärin alle puolet karjassa kasvavista hiehoista pääsee siihen pisteeseen, että ne ovat maksaneet kasvatuskustannuksensa takaisin. Odotammekin, että lehmät, jotka lypsävät enemmän kuin kaksi kautta maksavat myös ne kulut, jotka aiheutuivat varhain poistettujen eläinten kasvatuksesta.

  Työkaluna genomivalinta

  Kuinka onnistumme valitsemaan karjaamme ne eläimet, jotka elävät pitkään?

  Dan Weigelin mukaan genomivalinta on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi. Sen avulla voidaan osoittaa, että jotkut parivuotiaista hiehoista poistuvat karjasta melko varhain. Niiden geeniperimä on huono ja osalla saattaa olla heikot terveysominaisuudet.

  Hedelmällisyys on parempi kuin aikaisemmin, joten se ei ole ensimmäinen syy, miksi eläin poistetaan karjasta – utaretulehdus sen sijaan on. Genomisella valinnalla tuottajat saavat ne eläimet, joiden voi olettaa menestyvän.

  Pelkkä tiettyjen terveysominaisuuksien painotus ei takaa kestäviä ja pidempään eläviä lehmiä. Tuottajien on keskityttävä myös uudistuseläinten huolelliseen kasvatukseen varmistaakseen eläinten tuottavuus ja pitkäikäisyys.

  Hyvä alku, tuottava lehmä

  Ontuminen, ternimaidon laatu ja riittävä ravinto vaikuttavat kaikki hiehojen suorituskykyyn, kun ne kasvavat vasikoista hiehoiksi ja edelleen lehmiksi. Tilojemme päämääränä on tarjota hiehoille mahdollisimman hyvä alku, jotta saavuttaisivat parhaan maitotuotoksen ja olisivat pitkäikäisiä.

  Miksi? Koska vanhemmat lehmät ovat kannattavampia. Ne tuottavat enemmän maitoa ja maksavat itsensä. Ne ovat lehmiä, joita haluamme pitää karjassa niin kauan kuin se on taloudellisesti mahdollista ja kannattavaa. Vanhemmat lehmät maksavat laskut.

  Kirjoittaja:

  Sini ÖljymäkiLue lisää

  Kuvat: Tiina Karlström

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Alkuperäisteksti

  Dairy Herd Management 13.1.2020: Older Cows Pay More Bills

  Vahvat vasikat, ennätysensikot.
  Ratkaisuja täsmätarpeisiin.