• proagriaoulu.fi » Asiakastarinoita » Maatilan omistajanvaihdokseen on monta reittiä
 • Maatilan omistajanvaihdokseen on monta reittiä

  Sukupolvenvaihdos on yleinen, muttei ainoa reitti maatilan jatkamiseen. Tilan myyminen, vuokraaminen tai osittainen vuokraaminen voivat tulla kyseeseen, mikäli jatkajaa perhepiirissä ei ole. Maatilojen myymiseen ja vuokraamiseen kaivataan paitsi asiantuntijoiden tukea myös yhteistä kauppapaikkaa.

  Tilakaupat ottavat oman aikansa

  Omistajanvaihdos on pitkä prosessi, joka tulisi aloittaa hyvissä ajoin – jopa viisi vuotta ennen varsinaista kaupantekoa. Kauppahinta tulisi määrittää niin, että kaupan kumpikin osapuoli pärjää. Tilan tuloksentekokyky tulisikin asettaa kauppahinnassa keskiöön.


  Entinen Valkamon tilan isäntäpariskunta Hilkka ja Arto Kopola myivät maatilansa viime vuonna. Pariskunnan kaikki lapset ovat kouluttautuneet eri aloille eivätkä vanhemmat halunneet painostaa lapsiaan jatkamaan tilaa. Päätös tilan myymisestä oli kypsynyt hiljalleen vuosien aikana ja tuntui oikealta.

  Pariskunta alkoi kohentamaan tilaa myyntikuntoon ja perusti tilalle verkkosivut. Sivujen kautta sana myynnistä levisi ja ostajaehdokkaita kävi tutustumassa tilaan ulkomaita myöten. Lopulta sopiva ostaja löytyi, ja tilalle asettui uusi isäntä viime keväänä.

  Alkuun Kopolat ja uusi isäntä asuivat tilalla yhdessä muutaman viikon. Näin vuosikymmenten aikana kertynyt tieto tilan arjesta välittyi uudelle yrittäjälle saumattomasti. Vaikka omasta elämäntyöstä luopuminen oli kova paikka, on pariskunta tyytyväinen myyntipäätökseen.

  "Menneisyyden ovi pitää sulkea, jos tulevaisuuden haluaa avata", muistuttaa Arto Kopola.

  Tilan vuokraaminen on mahdollisuus

  Jos tilan ostaminen tai myyminen ei ole ajankohtaista, on vuokraaminen yksi vaihtoehto. Tila voidaan vuokrata esimerkiksi rakennuksineen ja peltoineen tai vuokrattava kohde voi olla vaikkapa pelkkä navetta. Tilaa vuokrattaessa etukäteissuunnittelu on tärkeää -puolin ja toisin. Vuokrasopimuksia on yhtä monta kuin tekijöitäkin eikä yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa vuokraukseen ole. Sekä vuokranantajan että vuokralaisen on hyvä käydä yhdessä läpi kaikki vuokraamiseen liittyvät seikat. Vertaistuki ja asiantuntijoiden puoleen kääntyminen ovat avainasemassa muutostilanteissa.

  Tukea taloussuunnitteluun ja sukupolven- sekä omistajanvaihdostilanteisiin saat asiantuntijoiltamme. Lisäksi apua omistajanvaihdostilanteiden eri vaiheisiin saa esimerkiksi Avaimet yrittäjyyteen -hankkeesta. Hanke järjestää sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteissa oleville yrittäjille ilmaisia sparrausryhmiä. Myös maatilan sivuelinkeinoja kehittäville on oma ryhmänsä. Ryhmien tarkoitus on auttaa ja tukea eri tilanteessa olevia yrittäjiä. Ryhmien sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden mukaan.

  Arto ja Hilkka Kopolan puheenvuoro kuultiin Limingassa ja Nivalassa tammikuussa 2020 järjestetyssä tapahtumassa.

  Aiheesta keskusteltiin sekä Nivalassa että Limingassa järjestetyissä omistajanvaihdoksiin keskittyneissä tapahtumissa tammikuussa. Aihe kiinnosti alueen ihmisiä, sillä tapahtumiin oli kerääntynyt kaikkiaan 100 kuulijaa. Tilaisuudessa kerrottiin maatilayrittäjien kokemuksia tilojen vuokraamisesta ja myymisestä. Lisäksi päivien aikana kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tapahtumat järjestivät Avaimet yrittäjyyteen, HYMYT – Hyvinvoivat maaseudun yritykset sekä Työkykyä ja hyvinvointia maaseudun yrittäjille -hankkeet.

  Avaimet yrittäjyyteen -hanke tukee maaseudun mikroyrityksiä, nuoria yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja. Lue lisää...


  Asiantuntijat