Maidontuotanto – tuloksia ja hyötyjä, aktiivista tukea arjen johtamiseen

Haluatko kirkastaa maitotilasi tavoitteita ja tulevaisuuden suuntaa?

Palvelumme maitotiloille

  • Tuotosseuranta
  • Tuotannon ohjaus
  • Ruokinnan ohjaus
  • Nurmituotannon palvelut
  • Valtakunnalliset maidontuotannon Huippuosaajat
  • Investointipalvelut
  • Talouden johtaminen
  • Luomupalvelut
  • Energiaratkaisut ja energian tehokas käyttö

Tuotosseurannan tiedot ovat arjen päätösten perustana.


Neuvo-palveluja kotieläintilalle


• eläinten hyvinvointikorvaus
• elintarvikehygienia ja omavalvonnan kuvaus kuntoon
• rehukirjanpito ja -varastot ajan tasalle, rehutarvelaskenta
• varautumissuunnitelmat toimintahäiriöiden varalle
• eläinten tunnistus ja rekisteröinnit
• lainsäädännön vaatimukset ja täydentävien ehtojen neuvonta
• Minun maatilani -ohjelmiston ja Naseva-järjestelmän opastus
• terveydenhuoltokäynti asiantuntijan ja eläinlääkärin kanssa
• palo- ja pelastussuunnitelma
• laidunasiat ja karjan kesäkunto
• säilörehun laadun parantaminen

Tilaa palvelu tämän sivun lomakkeella.