• proagriaoulu.fi » Palvelut » Maito » Karjan ruokinta » Tunne rehun laatu ja sijoita oikein
 • Tunne rehun laatu ja sijoita oikein

  Tänäkin syksynä rehujen laatu vaihtelee erittäin paljon alueellisesti ja tilakohtaisesti. Kuiva-aineen ja valkuaispitoisuuden vaihtelut näkyvät herkimmin tuotannossa, ja analysointi onkin ruokinnan suunnittelun perusta.

  Jos rehuja ei analysoida, tulos voi olla mitä vain, eivätkä rehut kohdistu oikeille eläinryhmille. Näin ruokintaan tulee hukkaa, mihin tänä päivänä ei kenelläkään ole varaa.

  Raaka-ainenäytteitä ehtii vielä ottaa syksyllä korjattavasta rehusadosta karhosta tai siilosta. Näiden näytteiden perusteella voi jo tehdä rehujen budjetointia tulevaa ruokintakautta silmällä pitäen ennen varastojen aukaisuja. Raaka-ainenäytteet eivät vielä kerro säilönnällisestä laadusta, mutta ruokinnallisesta hyvinkin myös kivennäisienkin osalta.

  Raaka-ainenäytteitä täydentämään on hyvä ottaa säilörehunäytteet, jotka paljastavat säilönnän onnistumisen. Laakasiilosta voidaan ottaa näytteet rehukairalla, kunhan näytteenottoreikä teipataan ilmatiiviiksi.

  Laakasiilon avaamisen jälkeen otetaan näytteitä rehurintauksesta kattavasti mielellään kuukauden välein. Useimmat meijerit tarjoavat rehunäytteet maksuttomasti tai ainakin osan niistä, joten laadun seurantaa tuetaan.

  Kattavat analyysit paalirehuista

  Pyöröpaaleista kannattaa ottaa näytteet lohkoittain ja sadoittain. Kun näytteenottoreikä teipataan huolellisesti, säästytään rehun pilaantumiselta. Paalirehuista on hyvä ottaa myös kivennäisanalyysit ainakin yhdestä sadosta lohkoittain. Näytetuloksia voidaan peilata pellon viljavuusarvoihin ja pohtia havaintojen perusteella peltojen kunnostuksen ja lannoituksen säätämistä.

  Hyvä vinkki on kirjoittaa saatteelle paalimäärä, jota rehunäyte kuvaa. Näin paalimäärät ovat laskettavissa lohkoittain ja suoraa tieto siirtyy ruokinnan suunnittelijalle näytetunnisteen mukana. Paalimäärien perusteella voidaan arvioida peltolohkojen satotuottoa ja tarkentaa viljelysuunnittelua ja toimenpiteitä tiedon avulla.

  Myös paalirehuerät on syytä merkitä, jos paaleja siirretään talveksi isompaan varastopaikkaan.

  Karkaavatko rehukustannukset?

  Paras säästövinkki tänäkin syksynä on saada lehmät tuottamaan mahdollisimman hyvin ruokinnalla, jonka rehukustannukset ovat tiedossa ja ratkaisut harkittuja.

  Kuormittavatko ostorehukustannukset tilan taloutta? Tähän voi vaikuttaa monella tavoin, esimerkkeinä hyvälaatuinen säilörehu ja sopiva täydennysrehu, jonka hinta on kilpailutettu.

  Ostorehukustannukseen snt/l vaikuttavat myös eläinten olosuhteet: valo, ilma, vesi ja makuutila. Hyvissä oloissa eläimet säilyvät terveempinä ja tuottavampina. Niin ikään merkitystä on tilan väen osaamisella ja reagoinnilla tuotoskauden kriittisimmissä vaiheissa umpikaudella ja poikimisen jälkeen.

  Vertailuja Kustannuspuntarilla

  Minun maatilani Kustannuspuntarilla voi verrata tilan ostorehukustannusta eri karjakokoluokkien tai lypsyjärjestelmien mukaan. Kustannuspuntarin käyttö on helppoa, jos kirjanpito tehdään WebWakka-ohjelmalla. Silloin tiedon siirto tapahtuu napin painalluksella.

  Jos WebWakkaa ei ole käytössä, kirjanpidosta saa poimittua tiedot laskelmaan 15 minuutissa.

  Olen kiinnostunut kustannusvertailusta ja haluan asiantuntijan tuekseni.

  Ruokinnan ohjaus ja täsmäpalvelut yksissä kansissa

  Nurmet nousuun.
  Lue lisää


  Asiantuntijat

  Irma Huhtamäki
  maidontuotannon ja tuotosseurannan asiantuntija, Ylivieska
  0400 776 843
  Lähetä sähköpostia
  Pirkko Kalaoja
  maidontuotannon ja kirjanpidon asiantuntija, Nivala
  045 6578 702
  Lähetä sähköpostia
  Tiina Karlström
  valtakunnallinen huippuosaaja: lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi, Oulu
  040 513 3241
  Lähetä sähköpostia
  Elviira Kopola
  maidontuotannon asiantuntija
  041 730 7475
  Lähetä sähköpostia
  Eliisa Laitila
  maidontuotannon asiantuntija, Nivala
  040 758 5217
  Lähetä sähköpostia
  Sirpa Luttinen
  maidontuotannon asiantuntija / tekninen asiantuntija, Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva
  040 845 2985
  Lähetä sähköpostia
  Paula Orava
  maidontuotannon asiantuntija, Haapajärvi, Nivala
  040 738 0683
  Lähetä sähköpostia