Rahat riittämään - hyödynnä tsekkilistat!

Aika on maatilojen maksuvalmiudelle ja taloudelle haasteellinen. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet tuottajahintamuutokset ja tukijärjestelmien uudistuminen.

ProAgrian analyysien ja kokemusten mukaan talouden hallinta on useimmilla maatiloilla mahdollista ja siihen löytyy keinoja. Niitä ovat esimerkiksi talouden tasapainottaminen, ennakoitavuus, kassan hallinta ja seuranta, tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu sekä muutosten vaikutusten arviointi.

Maatilan talouden hallintaan tähtäävät myös ProAgrian asiantuntijoiden kokoamat tsekkilistat, joihin on koottu vaikuttavimmat tehostamiskeinot:

Senttien tsekkilista
Ruokinnan tsekkilista
Talouden tsekkilista
Viljatilan tsekkilista