• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Diginurmi » Hankkeen tapahtumat
 • Hankkeen tapahtumat

  Säilörehukoulutuspäivät 20.10.–21.10.2022

  Koulutuspäivien ohjelma alkoi kahvituksella, jonka aikana vaihdettiin kuulumisia kuluneen kasvukauden osalta. Sauli Kärenlampi oli pyytänyt maatiloja tuomaan näytepussissa omia säilörehuja, joiden analyyseja ja aistinvaraista tutkimusta suoritettiin ryhmässä. Sauli kävi analyysit läpi perusteellisesti ja kertoi samalla, mistä näytteiden eri arvot johtuivat. Tilat saivat samalla ohjausta tulevaa kasvukautta ajatellen, mikäli näytteiden perusteella voitiin päätellä korjaamisen tarvetta. Näytteiden vertailu antoi ryhmälle oppia siitä, miten hyvin säilynyt ja huonosti säilynyt rehu eroavat toisistaan. Näytteiden vertailu herätti keskustelua hyvästä säilöntätavasta ja oikeasta korjuuajankohdasta.

  Aamupäivän toisella puoliskolla Olli Valtonen esitteli nurmirehujen perustamisen hyviä käytänteitä ja eri lajikeseoksia. Maatilojen edustajat kertoivat omia kokemuksiaan eri lajikeseoksien käytöstä ja jakoivat hyviä käytänteitä koko ryhmälle.

  Iltapäivällä jalkauduttiin lähelle sijaitseville nurmilohkoille, jotka ovat hankkeessa mukana olevan Nautatuulia Oy:n omistuksessa. Kiersimme nurmilohkoilla kahdessa ryhmässä Ollin ja Saulin opastamina. Kiinnitimme erityistä huomiota nurmikasvuston sopivaan talvehtimiskorkeuteen, kasvuston tiheyteen, juuriston kehitykseen ja rikkakasvipaineeseen. Maatilojen edustajat pitivät peltolohkokierrosta antoisana, ja pellon kasvukunnosta opittiin paljon uutta. Keskusteluissa nousi esille ajankohtaiset asiat kuten lannoituksen optimointi, karjanlannan kiekkomultaimen ominaisuudet ja lannoituksen tinkimisestä johtuvat säilörehun laadun muutokset.

  Toisen päivän ohjelma alkoi aamulla maatilojen edustajien puheenvuoroilla. Lauri Niemi Nurmelan maatilalta kertoi heidän tilansa historiasta ja kehityksestä. Lauri kertoi myös omasta nurmenkorjuustrategiastaan ja siitä, kuinka huippunurmet saadaan korjattua talteen. Toisena maatilan edustajana oleva Kaisu Rasi kertoi myös heidän tilansa kehityksestä ja hyvistä nurmentuotannon käytänteistä. Lisäksi tuli esille, kuinka paljon peltojen ominaisuudet vaihtelevat eri tilojen välillä.

  Puheenvuorojen jälkeen tilat jaettiin kolmeen ryhmään, joissa osallistujille annettiin tehtäväksi jakaa toisilleen yksi hyvä nurmentuotannon käytänne ja yksi kehityskohde oman tilan kannalta. Lopuksi jokaisesta ryhmästä nostettiin esiin paras käytänne ja jaettiin se koko ryhmän kanssa.

  Aamupäivän toisella puoliskolla vieraileva asiantuntija Sami Saarikettu Eastmanilta tuli kertomaan nurmen säilönnästä. Eniten mielenkiintoa Samin esityksessä herätti säilöntälaskuri, jolla jokaisen tilan sadon arvo pystyttiin määrittämään säilörehuanalyysien perusteella. Eri säilöntämenetelmät vaikuttivat laskurin perusteella sadon arvoon. Päivän päätteeksi summasimme lyhyesti oppimamme asiat keräten samalla suullista palautetta ja toiveita tulevista toimista hankkeen tiimoilta.

   

   

   

  Yhteistyökumppanit


  Asiantuntijat

  Jaakko Jokimäki
  kasvintuotannon asiantuntija, projektipäällikkö
  050 346 1993
  Lähetä sähköpostia