Maidontuotanto

09.01.2023: Nopeaa ja sujuvaa ruokinnan suunnittelua tämän hetken asiakastarpeisiin

Karjanomistajat työskentelevät ruokinnan parissa päivittäin. Usein esiin nousee tilanteita, joissa tulee tarve kysyä asioita joltain ruokintaan syvempään perehtyneeltä ja saada tukea oikeisiin ja kaupallisesti puolueettomiin ruokintaratkaisuihin.

14.06.2022: Ne ovat täällä taas

Jälleen alkaa olla se aika vuodesta, kun sääsket, paarmat ja muut ötökät aloittavat kiusaamisen ja tuovat omat haasteet tilallisten ja eläinten arkeen. Oulun seudulla sääskien määrästä ei vielä ole tehty virallista laskentaa tai analyysiä, millainen hyttyskesä on käsillä, mutta allekirjoittanut on laskenut sääskiä olevan vähintäänkin riittävästi

02.06.2022: Veikkaus vai korjuuaikanäyte?

Kun nykyiset rehusäilöt ovat suuria, tuhansia kiloja, ja rehuerät jopa miljoonia kiloja, niiden laadusta ruokinnan suunnittelussa tiedetään ennen rehun valmistumista harmillisen vähän. Tarkkaillaan ehkä kasvuston ulkonäköä ja seurataan erilaisia netistä löytyviä mittareita. Usein rehuntekoon ryhdytään sen mukaan, mitä naapurin korjuuaikanäytteiden tulokset ovat. Aiotko syöttää talvella naapurin rehua omille eläimillesi?

27.05.2022: Suhteuta eläinmäärä ruokintapöytätilan mukaan

Kun puhutaan eläintiheydestä, useimmat karjanomistajat laskevat ensin lehmien lukumäärän. Sen jälkeen tarkastellaan, riittääkö ruokintapöytätila, vaikka se on yhtä tärkeä tekijä kuin parsipaikka.

31.03.2022: Tiedätkö mitä se maksaa – vyötä tiukemmalle?

Kun tuottajat etsivät keinoja vyön tiukentamiseen selvitäkseen kustannuspaineista, kaikki tilan tekemiset pitää arvioida uudelleen. Yrityksessä saattaa olla vielä käytössä tuotantopanoksia tai toimintatapoja, joiden poistaminen ei vaaranna karjan terveyttä ja tuotosta.

22.10.2021: Kestävää kannattavuutta – terveiset Maitovalmennuksesta

ProAgrian Maitovalmennus Tampereella tarjosi kuluvalla viikolla ammattiasiaa maidontuotannon tulevaisuudesta, maitoyrityksen taloudesta, valkuaisomavaraisuudesta, kestävästä ja tuottoisasta karjasta sekä eläinterveydestä. Puhujina oli asiantuntijoita, tieteen tekijöitä ja maitotilayrittäjiä.

11.10.2021: Miten hallita tuotantokustannuksia?

Rehujen ja tuotantokustannusten nousu puhuttaa maitotiloilla: mistä säästää ja mitä valintoja tehdä kannattavasti. ProAgria Oulun tuotannon ja talouden asiantuntijat kokosivat keskeisiä vinkkejä maitotilan kustannusten hallintaan.

09.09.2021: Nyt kannattaa syventyä ja keskittyä

Maidontuotannossa puhuttaa rehujen hinnannousu: kivennäisten ja rypsin viimeisen vuoden aikana, ja viime kasvukaudella myös vilja nousi samaan junaan. Kesä vaihteli kuivuuden ja sateiden välillä, mistä johtuen säilörehusadon määrä ja laatu oli paikoin heikko. Kun kustannukset nousevat, paine kasvaa: mistä säästää ja minne kohdistaa resursseja, jotta kannattavuus pysyy hyvänä?

15.03.2021: Parhaista lehmistä parempia – tilanne haltuun Karjatsekillä

Jokaisella lehmällä täytyy olla tarpeeksi rehua, vettä, valoa, ilmaa, tilaa ja lepoa. Tällaisella lähtökohdalla on mahdollisuus saavuttaa hyvä tuotos sekä terve ja kestävä lehmä.

14.01.2021: Miten ne siellä kylmässä pärjäävät?

Onnistunut ulkokasvatus tarkoittaa hoitajalle aktiivista työskentelyä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Erityisesti kuivikkeiden menekki ja merkitys on suuri.

31.08.2020: Harkittuja tekoja – hiehot syyniin

Syysillat pimenevät verkkaiseen tahtiin ja usva laskeutuu hieholaidunten ylle. Laitumella erottuvat hylkylaikut ja lyhyeksi nyhdetyt alueet. Nurmen tyvi jo ruskettuu ja kasvusto näyttää virttyneeltä. Lannoittamattoman laitumen ravintoarvot painuvat alle hiehon ja vasikan kasvuun tarvittavan energia- ja valkuaismäärän.

26.08.2020: Onnistuiko säilörehuprosessi – vältyitkö hävikeiltä?

Sisäruokintakausi on edessä ja ajatuksia ruokinnan toteuttamiseksi mielessä. Kaksi satoa  on korjattuna ja kolmatta vielä kasvatellaan.

Nyt on aika tutkia, miten paljon syötäväksi kelpaamatonta rehua on kertynyt laakasiilojen ja aumojen viereen, onko paaleista eroteltu huonoa rehua kasaan tai onko havaittavissa säilörehuvarastojen lämpenemistä. Minkä verran syntyy hävikkiä eri säilörehuprosessin vaiheissa pellolta varaston kautta eläinten suuhun maidontuotantoa tai nuorkarjan kasvua varten?

18.05.2020: Vasikka tarvitsee vettä

Karjan tuotanto on niin hyvä kuin se taso, jolla huolehditaan karjan tulevaisuudesta sen ensi hetkillä.

19.03.2020: Narauta energiarosvot Neuvolla

Onko maitohuoneessa lämmintä? Kuluuko polttoöljyä ennakoitua enemmän? Onko asuinrakennuksessa viileää?

24.01.2020: Kuntoluokituksesta käytännön hyötyä ja kannattavuutta

Kuntoluokitus on yksi keino mitata lypsylehmän ruokinnan ja tuotannon eri vaiheiden onnistumista sekä naudan kasvua vauvasta mummoksi.

14.12.2019: Lehmä tarvitsee pitkän työpäivän ja lyhyen yön

Lehmä voi hyvin, kun sillä on tarpeeksi rehua, vettä, lepoa, raitista ilmaa ja reilusti tilaa. Kuudes ja yhtä tärkeä asia on valo.

23.10.2019: Seosruokinnan täyskäsi

Mitä enemmän lypsävä lehmä saadaan syömään ravintoarvoiltaan sopivaa rehuseosta, sitä enemmän on luvassa maitoa tilatankkiin ja euroja esimerkiksi tuotantopanosten ostoon. Seoksella ruokitaan usein myös nuorkarja ja ummessa olevat lehmät – jokainen omanlaisellaan, koska energian, valkuaisen ja kivennäisten tarpeet ovat erilaiset.

02.05.2019: Elämäni ensikkona

17.04.2019: Miten maitoala uuteen nousuun?

Maitoalan nykytilannetta ja tulevaisuutta eri näkökulmista pohdittiin Maitoyrittäjät ry:n vuosikokousseminaarissa Jyväskylässä. Selvitysmies Reijo Karhinen avasi maatalouden kannattavuusselvityksen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä.

13.03.2019: Umpikausi kantaa kauas

Kun tavoitellaan karjaan luvulla kolme alkavaa keskipoikimakertaa, tulee hallita lehmän umpikauden tärkeät vaiheet. Silloin palaudutaan edellisestä tuotantokaudesta ja valmentaudutaan seuraavaan.

06.02.2019: Vasikan maitojuoman kuiva-ainepitoisuudella on väliä

“Tieto siitä, että vasikoille juotetaan kahdesti päivässä neljä litraa maitojuomaa kerrallaan ei ole riittävä." Wyatt Bechtel

09.09.2018: Maidon pitoisuudet kertovat, onnistuiko ruokinta

Maidosta voi analysoida ja tutkia monia asioita. Rasva- ja valkuaispitoisuudet ovat tärkeitä paitsi meijereille myös maidontuottajille. Korkeilla pitoisuuksilla saadaan parempi litrakohtainen tilityshinta, eikä sille ole määritelty ylärajaa.

21.05.2018: Aloita maidon kylmäketju jo lehmästä

Karjan lämpöstressi on yksi keskeisistä maidontuottajien haasteista ympäri maailman. Liian korkea lämpötila vähentää lehmän rehunsyöntiä ja maitotuotosta sekä heikentää hedelmällisyyttä ja hyvinvointia.

11.05.2018: Eläinvirrat soljumaan tasaisesti

Karjatilojen kasvaessa eläinvirtojen tasainen hallinta korostuu. Poikimispiikit aiheuttavat ruuhkaa ensin umpiosastossa sekä poikimisten jälkeen vasikka- ja lypsyosastossa. Automaattilypsytiloilla robotin kapasiteetti voi tulla täyteen, jolloin lehmiä voidaan joutua poistamaan tai umpeuttamaan ennen aikojaan.

20.03.2018: Katse vasikoihin!

Ihmislapsen vauvaiällä ja sen aikaisilla tapahtumilla on suuri rooli lapsen myöhempiä vuosia ajatellen. Vauva on täysin riippuvainen lähimmäisistään ensimmäisten kuukausien ajan. Sama pätee eläinmaailmassa. Myös vasikan ensimmäiset elinkuukaudet ovat ratkaisevia eläimen tulevaisuuden kannalta.

11.08.2017: Maitohuoneen jätevedet – lietelantalaan vai puhdistamoon?

Haja-asutuksen jätevedet ovat keskusteluttaneet vuosikausia. Pitkän vatvomisen jälkeen vaikuttaa nyt siltä, että keväällä voimaan tulleet säädökset ovat ne lopulliset. Toki maailma muuttuu tältäkin osin, mutta nyt tilanne lienee pysyvimmillään pitkään aikaan.

11.10.2016: Karkearehu ja vilja riittävät lypsylehmille

Loppukeväällä 2016 valmistuneen pro gradu -tutkielmani aiheena oli selvittää, voiko korkean tuotostason lehmiä ruokkia vain karkearehulla ja viljalla ilman tuotostason laskua. Typpitehokkuuden ajateltiin olevan parempi ja typpipäästöjen pienemmät valkuaisrehujen jäädessä pois ruokinnasta.

16.05.2016: Suuri karja laitumella – liian työlästä ja hankalaa?

Suomen laidunkausi on selkeästi lyhyempi kuin Isossa-Britanniassa. Siitä huolimatta isoja karjoja siellä laiduntavat tilat kannustavat hyödyntämään laidunta niillä resursseilla, jotka meiltä löytyvät. Jopa kuukauden hyöty on merkittävä.

15.03.2016: Vastuu ja raamit tuovat iloa ja tuloksia karjanhoitoon

ProAgria Oulun vieraana Limingassa Euroopan kiertueensa yhteydessä vieraillut Lindell Whitelock USA:sta on työskennellyt maitotilojen kanssa kymmenissä maissa. Kaikissa niissä karjakoko on tasaisesti kasvanut, ja samalla tiellä ollaan myös Suomessa. Suuren karjan hoitaminen ei suju enää oman perheen voimin, vaan mukaan astuvat tilan ulkopuolelta tulevat työntekijät.

04.02.2016: Maitotilan johtamista – tipuaskelin kohti uusia ulottuvuuksia

ProAgria Oulun MaitoManageri-hankkeeseen osallistuneet suurten, yli 100 lehmän karjojen maitotilayrittäjät ja asiantuntijat suuntasivat tammikuun viimeisellä viikolla kohti Tanskaa. Edessä oli ennen kokematon tutustuminen menestyvien tanskalaisten maitotilayritysten johtamiskäytäntöihin. Aluksi johtamista opittiin teoriassa. Sen jälkeen käytännössä, ihan tiloilla työskennellen.