Maidontuotanto

18.05.2020: Vasikka tarvitsee vettä

Karjan tuotanto on niin hyvä kuin se taso, jolla huolehditaan karjan tulevaisuudesta sen ensi hetkillä.

24.01.2020: Tarja Paatero: Kuntoluokituksesta käytännön hyötyä ja kannattavuutta

Kuntoluokitus on yksi keino mitata lypsylehmän ruokinnan ja tuotannon eri vaiheiden onnistumista sekä naudan kasvua vauvasta mummoksi.

14.12.2019: Tiina Karlström: Lehmä tarvitsee pitkän työpäivän ja lyhyen yön

Lehmä voi hyvin, kun sillä on tarpeeksi rehua, vettä, lepoa, raitista ilmaa ja reilusti tilaa. Kuudes ja yhtä tärkeä asia on valo.

23.10.2019: Virva Hallivuori: Seosruokinnan täyskäsi

Mitä enemmän lypsävä lehmä saadaan syömään ravintoarvoiltaan sopivaa rehuseosta, sitä enemmän on luvassa maitoa tilatankkiin ja euroja esimerkiksi tuotantopanosten ostoon. Seoksella ruokitaan usein myös nuorkarja ja ummessa olevat lehmät – jokainen omanlaisellaan, koska energian, valkuaisen ja kivennäisten tarpeet ovat erilaiset.

02.05.2019: Virva Hallivuori: Elämäni ensikkona

17.04.2019: Miten maitoala uuteen nousuun?

Maitoalan nykytilannetta ja tulevaisuutta eri näkökulmista pohdittiin Maitoyrittäjät ry:n vuosikokousseminaarissa Jyväskylässä. Selvitysmies Reijo Karhinen avasi maatalouden kannattavuusselvityksen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä.

19.03.2019: Virva Hallivuori: Narauta energiarosvot Neuvolla

Onko maitohuoneessa lämmintä? Kuluuko polttoöljyä ennakoitua enemmän? Onko asuinrakennuksessa viileää?

13.03.2019: Tiina Karlström: Umpikausi kantaa kauas

Kun tavoitellaan karjaan luvulla kolme alkavaa keskipoikimakertaa, tulee hallita lehmän umpikauden tärkeät vaiheet. Silloin palaudutaan edellisestä tuotantokaudesta ja valmentaudutaan seuraavaan.

06.02.2019: Tarja Paatero: Vasikan maitojuoman kuiva-ainepitoisuudella on väliä

“Tieto siitä, että vasikoille juotetaan kahdesti päivässä neljä litraa maitojuomaa kerrallaan ei ole riittävä." Wyatt Bechtel

22.01.2019: Tiina Karlström: Miten ne siellä kylmässä pärjäävät?

Onnistunut ulkokasvatus merkitsee hoitajalle aktiivista työskentelyä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Erityisesti kuivikkeiden menekki ja merkitys on suuri.

09.09.2018: Maidon pitoisuudet kertovat, onnistuiko ruokinta

Maidosta voi analysoida ja tutkia monia asioita. Rasva- ja valkuaispitoisuudet ovat tärkeitä paitsi meijereille myös maidontuottajille. Korkeilla pitoisuuksilla saadaan parempi litrakohtainen tilityshinta, eikä sille ole määritelty ylärajaa.

21.05.2018: Aloita maidon kylmäketju jo lehmästä

Karjan lämpöstressi on yksi keskeisistä maidontuottajien haasteista ympäri maailman. Liian korkea lämpötila vähentää lehmän rehunsyöntiä ja maitotuotosta sekä heikentää hedelmällisyyttä ja hyvinvointia.

11.05.2018: Eläinvirrat soljumaan tasaisesti

Karjatilojen kasvaessa eläinvirtojen tasainen hallinta korostuu. Poikimispiikit aiheuttavat ruuhkaa ensin umpiosastossa sekä poikimisten jälkeen vasikka- ja lypsyosastossa. Automaattilypsytiloilla robotin kapasiteetti voi tulla täyteen, jolloin lehmiä voidaan joutua poistamaan tai umpeuttamaan ennen aikojaan.

25.04.2018: Tiedätkö mitä se maksaa – vyötä tiukemmalle?

Ei ole salaisuus, että olemme keskellä maidontuotannon taantumaa. Kun tuottajat etsivät keinoja vyön tiukentamiseen selvitäkseen viimeisimmästä maidon tuottajahinnan alennuksesta, kaikki tilan tuotantokustannukset pitää arvioida uudelleen. Yrityksessä saattaa olla vielä käytössä tuotantopanoksia tai toimintatapoja, joiden poistaminen ei vaaranna karjan terveyttä ja tuotosta.

20.03.2018: Katse vasikoihin!

Ihmislapsen vauvaiällä ja sen aikaisilla tapahtumilla on suuri rooli lapsen myöhempiä vuosia ajatellen. Vauva on täysin riippuvainen lähimmäisistään ensimmäisten kuukausien ajan. Sama pätee eläinmaailmassa. Myös vasikan ensimmäiset elinkuukaudet ovat ratkaisevia eläimen tulevaisuuden kannalta.

01.09.2017: Veikkaus vai korjuuaikanäyte?

Kun nykyiset rehusäilöt ovat suuria, tuhansia kiloja, ja säilöntätavasta riippumatta rehuerät jopa miljoonia kiloja, niiden laadusta tiedetään ennen rehun valmistumista harmillisen vähän ruokinnan suunnittelun kannalta. Tarkkaillaan ehkä kasvuston ulkonäköä ja seurataan erilaisia netistä löytyviä mittareita, mutta entäpä se oma kasvusto?

11.08.2017: Maitohuoneen jätevedet – lietelantalaan vai puhdistamoon?

Haja-asutuksen jätevedet ovat keskusteluttaneet vuosikausia. Pitkän vatvomisen jälkeen vaikuttaa nyt siltä, että keväällä voimaan tulleet säädökset ovat ne lopulliset. Toki maailma muuttuu tältäkin osin, mutta nyt tilanne lienee pysyvimmillään pitkään aikaan.

11.10.2016: Karkearehu ja vilja riittävät lypsylehmille

Loppukeväällä 2016 valmistuneen pro gradu -tutkielmani aiheena oli selvittää, voiko korkean tuotostason lehmiä ruokkia vain karkearehulla ja viljalla ilman tuotostason laskua. Typpitehokkuuden ajateltiin olevan parempi ja typpipäästöjen pienemmät valkuaisrehujen jäädessä pois ruokinnasta.

16.05.2016: Suuri karja laitumella – liian työlästä ja hankalaa?

Suomen laidunkausi on selkeästi lyhyempi kuin Isossa-Britanniassa. Siitä huolimatta isoja karjoja siellä laiduntavat tilat kannustavat hyödyntämään laidunta niillä resursseilla, jotka meiltä löytyvät. Jopa kuukauden hyöty on merkittävä.

15.03.2016: Vastuu ja raamit tuovat iloa ja tuloksia karjanhoitoon

ProAgria Oulun vieraana Limingassa Euroopan kiertueensa yhteydessä vieraillut Lindell Whitelock USA:sta on työskennellyt maitotilojen kanssa kymmenissä maissa. Kaikissa niissä karjakoko on tasaisesti kasvanut, ja samalla tiellä ollaan myös Suomessa. Suuren karjan hoitaminen ei suju enää oman perheen voimin, vaan mukaan astuvat tilan ulkopuolelta tulevat työntekijät.

04.02.2016: Maitotilan johtamista – tipuaskelin kohti uusia ulottuvuuksia

ProAgria Oulun MaitoManageri-hankkeeseen osallistuneet suurten, yli 100 lehmän karjojen maitotilayrittäjät ja asiantuntijat suuntasivat tammikuun viimeisellä viikolla kohti Tanskaa. Edessä oli ennen kokematon tutustuminen menestyvien tanskalaisten maitotilayritysten johtamiskäytäntöihin. Aluksi johtamista opittiin teoriassa. Sen jälkeen käytännössä, ihan tiloilla työskennellen.