Päätösvalta maaseudun asukkailla

ProAgria Oulun toimintaa johtavat ja ohjaavat viljelijöistä, maaseutuyrittäjistä ja maaseudun asukkaista valitut luottamushenkilöt. Joka kolmas vuosi kokoontuva edustajakokous valitsee 25 jäsentä valtuuskuntaan, joka puolestaan nimittää jäsenet ProAgria Oulun hallitukseen.

ProAgria Oulun valtuuskunta
ProAgria Oulun hallitus
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallitus
Oulun Kalatalouskeskuksen johtokunta

Säännöt, ProAgria Oulu ry