• proagriaoulu.fi » Palvelut » Maito » Täsmäpalvelut » Korjuuaika kohdalleen
 • Korjuuaika kohdalleen

  – varmuutta ruokinnan onnistumiseen

  Vaihteleeko D-arvo tai jääkö se matalaksi? Haluatko tehostaa nurmirehun käyttöä eläinten ruokinnassa ja pienentää ruokintakustannuksia? Pohditko tehokasta korjuujärjestystä?

  • D-arvon muutos Suomessa on noin 5 yksikköä vuorokaudessa.
  • D-arvon 10 gramman muutos kuiva-ainekiloa kohti vastaa 0,5 litraa maitotuotosta (maidonhintana käytetty 37 senttiä litralta)
  • Kahden päivän myöhästyminen optimiajasta 50 lehmän karjassa pienentää maidosta saatavaa tulosta 280 euroa kuukaudessa.

  Korjuuaikanäytteitä riittävä määrä

  Korjuuaikanäytetulosten analysointi ja korjuujärjestyksen suunnittelu
  • asiantuntijan tekemä korjuuajankohdan arviointi
  • suunnitelma, joka huomioi eri eläinryhmien rehujen laatutarpeet, tilan korjuuketjun tehokkuuden ja lohkojen sijainnin sekä lähiajan säätilan vaikutuksen D-arvon kehitykseen eri kasvilajeille

  Yhteydenpitoa säilörehun korjuun jälkeen

  • keskustelu säilörehun korjuun onnistumisesta
  • korjuuaikanäytetulosten vertaaminen valmiisiin rehunäytteisiin
  • toimenpide-ehdotuksia nurmentuotannon tehostamiseen

  Tehdään yhdessä

  • Kasvustokäynnillä keskitytään korjuuaikanäytteiden ottamiseen ja sadon määrän arviointiin.
  • Arvio optimaalisesta korjuuajasta tehdään tilakohtaisten korjuuaikanäytetulosten valmistuttua.
  • Suunnitelma korjuujärjestyksestä tehdään korjuuaikanäytteiden sekä tilan lohkojen koon ja sijainnin perusteella korjuuketju huomioiden.

  Näin hyödyt!

  • Korjuuaika optimiin.
  • Korjuujärjestys loogiseksi.
  • Säilörehun laatu tasapainoon.
  • Tehoa nurmiruokintaan.

  Voit hyödyntää Korjuuaika kohdalleen -palveluun Neuvo-rahaa.

   


  Asikkaiden sanomaa

  ”Näki etukäteen, millaisia odotuksia on sadon määrän ja laadun suhteen sekä sai tiedon, missä järjestyksessä eri lohkot on hyvä korjata.”