Korjuuaika kohdalleen – varmuutta ruokinnan onnistumiseen

Vaihteleeko D-arvo tai jääkö se matalaksi? Haluatko tehostaa nurmirehun käyttöä ja pienentää ruokintakustannuksia? Pohditko tehokasta korjuujärjestystä?

  • D-arvon muutos Suomessa on noin 5 yksikköä vuorokaudessa.
  • D-arvon 10 gramman muutos kuiva-ainekiloa kohti vastaa 0,5 litraa maitotuotosta (maidonhintana käytetty 37 senttiä litralta)
  • Kahden päivän myöhästyminen optimiajasta 50 lehmän karjassa pienentää maidosta saatavaa tulosta 280 euroa kuukaudessa.

Korjuuaikanäytteitä riittävä määrä

Korjuuaikanäytetulosten analysointi ja korjuujärjestyksen suunnittelu
• asiantuntijan tekemä korjuuajankohdan arviointi
• suunnitelma, joka huomioi eri eläinryhmien rehujen laatutarpeet, tilan korjuuketjun tehokkuuden ja lohkojen sijainnin sekä lähiajan säätilan vaikutuksen D-arvon kehitykseen eri kasvilajeille

Yhteydenpitoa säilörehun korjuun jälkeen

• keskustelu säilörehun korjuun onnistumisesta
• korjuuaikanäytetulosten vertaaminen valmiisiin rehunäytteisiin
• toimenpide-ehdotuksia nurmentuotannon tehostamiseen

Tehdään yhdessä

• Kasvustokäynnillä keskitytään korjuuaikanäytteiden ottamiseen ja sadon määrän arviointiin.
• Arvio optimaalisesta korjuuajasta tehdään tilakohtaisten korjuuaikanäytetulosten valmistuttua.
• Suunnitelma korjuujärjestyksestä tehdään korjuuaikanäytteiden sekä tilan lohkojen koon ja sijainnin perusteella korjuuketju huomioiden.

Näin hyödyt!

  • Korjuuaika optimiin.
  • Korjuujärjestys loogiseksi.
  • Säilörehun laatu tasapainoon.
  • Tehoa nurmiruokintaan.

Voit hyödyntää Korjuuaika kohdalleen -palveluun Neuvo-rahaa.


Kysy lisää Korjuuaika kohdalleen -asiantuntijoiltamme
Asikkaiden sanomaa

”Näki etukäteen, millaisia odotuksia on sadon määrän ja laadun suhteen sekä sai tiedon, missä järjestyksessä eri lohkot on hyvä korjata.”