• proagriaoulu.fi » Palvelut » Maito » Karjan ruokinta
 • Onnistunut ruokinta - terveyttä, tuotosta ja maidon pitoisuuksia

  Ruokinnan pitäisi olla kunnossa, mutta maitoa ei tule tarpeeksi. Kaipaatko varmuutta ja hallinnan tunnetta arjen tekemiseen?

  ProAgrian Ruokinnan ohjaus on seurantaa, suunnittelua ja onnistumisen havainnointia tilalla. Asiantuntijamme ovat eläinravitsemuksen osaajia, joilla on ruokinnan osaaminen ja kokonaisuus hallinnassa.

  Ruokinnan ohjaus ja sitä täydentävät Täsmäpalvelut tarjoavat työkaluja, asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä, kun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti.

  Tuotosseurantanäytteiden analyysitulokset ja seurantalaskelman tunnusluvut ovat ruokinnan taloudellisia ja biologisia mittareita. Niiden tulkinta ja yhdistäminen karjahavaintoihin tuovat säästöä rehukuluihin ja parantavat tuotoksia.

  Ruokinnan ohjaus -palveluista saa suurimman hyödyn, kun onnistumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi ruokintaa muuttaen.

  Ruokinnan ohjausta täydentävät räätälöitävät Täsmäpalvelut. Niiden avulla laitamme projektinomaisesti kuntoon tuotannon eri osa-alueita olemassa olevaa tietoa, yhdessä tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistäen.


  Ruokinnan ohjaus ja täsmäpalvelut yksissä kansissa

   


  Asiantuntijat