• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Kylien maisemahelmet
 • Kylien maisemahelmet - keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon

  Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä mukaan ilmoittautuneiden maaseutukylien kanssa vuosina 2022-2024.

  Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa.

  Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät kohteet, kuten maiseman, virkistyskäytön, kylämatkailun ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävät alueet ja rakenteet huomioidaan suunnittelussa.

  Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2–3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Mukana olevien kylien kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen 5% osuudella.

  Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6–8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla.

  Hankkeen tarkemmat tavoitteet ovat:

  • Laaditaan kylille maisemanhoidon kehittämissuunnitelmia yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa.
  • Autetaan käynnistämään kylillä konkreettisia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostustoimia.
  • Etsitään uusia maisemanhoitoyrittäjiä ja järjestetään heille valmennusta maisemanhoitoyrittäjyydestä.
  • Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta.
  • Perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla.

  Hankkeessa järjestetään kullakin kylällä kolme tilaisuutta hankkeen aikana:

  1. Alkuinfo/ ideointityöpaja ja työohjelman laatiminen
  2. Osallistavan suunnittelun tilaisuus, esim. maastotyöpaja, kyläkävely tai kunnostustalkoot
  3. Lopputyöpaja, jossa tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen. Hankkeen aikana järjestetään myös neljä laajempaa maisematoimijoiden verkoston tapaamista.

   

  Hankefaktat

  Aikataulu
  1.4.2022–31.10.2024

  Toiminta-alue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Rahoittaja
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 95 %
  Kunnat 5 % (Kalajoki, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäntä, Tyrnävä)


  Asiantuntijat

  Kalle Hellström
  maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, Oulu
  043 825 5253
  Lähetä sähköpostia