• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VENE » VYYHTI-verkosto » Verkoston ydinryhmä
 • Verkoston ydinryhmä

  Ydintoimijat

  VYYHTI-verkoston keskeisenä osana toimii erityisten vesistöosaajien ydinryhmä. Ydinryhmän muodostavat ydintoimijoiden eli keskeisten, pysyvien toimijatahojen, kuten viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajat. Ydintoimijoiden edustajilla on ryhmässä asiantuntija-asema.

  Verkoston ydintoimijoita ovat:

  • Luonnonvarakeskus
  • Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
  • Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
  • Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue
  • Ylivieskan kaupunki
  • Oulun seudun ympäristötoimi
  • MTK-Pohjois-Suomi
  • ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Kalatalouskeskus

  Ydinryhmässä ovat mukana myös paikalliset kunnostustoimijat (2 henkeä).

  Ydintoimijoiden sitoutuminen verkoston toimintaan jatkuu vahvana. Joulukuussa 2018 allekirjoitettu kumppanuusasiakirja uudistettiin maaliskuussa 2021. Kumppanuuden kautta verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön.

  Ydintoimijoilla on VYYHTI-verkostossa asiantuntija-asema. He sitoutuvat osallistumaan verkoston työskentelyyn, paikallisten hankkeiden ja kunnostustoimijoiden tukemiseen sekä yhteistyöhankkeiden valmisteluun käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kumppanuusasiakirjan myötä ydinryhmässä testataan myös yhteistyöskentelyn toimintamallia, jonka odotetaan tuovan tehoa verkostotyöhön.