• proagriaoulu.fi » Palvelut » Kasvi » Laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus
 • Hyödynnä Neuvo-raha laajan maa-analyysin tulkintaan

  Neuvo-rahaa voi nyt hyödyntää myös ProAgrian laajan ravinne- ja kasvukuntotutkimuksen tulosten läpikäyntiin yhdessä asiantuntijan kanssa. Tulokset voi tilata yhteistyökumppaniltamme Eurofinsilta.

  ProAgria NIR-maa-analyysi sopii lohkoille, joiden vesitalous ja maan rakenne ovat kunnossa. Saman kasvin eri kasvustojen eroja ei aina saa selville kuoppia kaivamalla ja viljavuustuloksia tutkien. Silloin tarkempi tutkimus auttaa pääsemään oikeille jäljille, miten saavuttaa asetetut satomäärätavoitteet.

  Analyysituloksia vertaamalla saa myös kattavamman tiedon siitä, miksi jokin lohko tuottaa paremmin ja joku huonommin.

  Millainen tila hyötyy tuloksista?

  Tutkimus on oiva työkalu tiloille, joilla on tavoitteena toteuttaa lohkoillaan hiiliviljelyä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan karkeille kivennäismaille multavuuden lisäys tekisi vain hyvää. Orgaanisen aineksen määrän ja laadun muuttaminen on hidas prosessi. Kun lähtötilanne on selvillä, toimet voidaan valita tarkemmin ja edistymistä mitata matkan varrella.

  Kastelua vaativilla erikoiskasveilla kuten perunalla tutkimuksen avulla saadaan tietoa maan vedenpidätyskyvystä. Näin voidaan säätää kastelumäärä kasvua palvelevaksi ja samalla välttyä liikakastelun aiheuttamalta ravinteiden huuhtoutumiselta.

  Syvempää tietoa peltomaasta

  Tiivistettynä tulokset antavat monipuolisesti tietoa kasville käyttökelpoisista ravinteista ja ravinnereserveistä kiloina hehtaaria kohti, maan fysikaalisista ominaisuuksista ja uutuutena myös biologisista ominaisuuksista, kuten mikrobien aktiivisuudesta.

  Kaivetaan piilevät potentiaalit esiin ja asetetaan tavoitteet korkeammalle!


  Lisätietoa
  Mitä hyötyä ProAgria NIR-maa-analyysistä?
  • Tietoa pellon ravinnetilasta
  • Tietoa pellon hiilivarastoista
  • Kustannusten optimointia
  • Viljelyvarmuutta

  Lisäeväitä

  • lannoitukseen ja kalkitukseen
  • kasvivalintoihin ja viljelykiertoihin
  • maanparannusaineiden valintaan
  • ilmasto- ja ympäristöystävälliseen viljelyyn

  Lopputuloksena hyvä ja laadukas sato.


  Asiantuntijat