• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Tehoa pohjoiseen luomuun
 • Tehoa pohjoiseen luomuun

  Luomutuotannolla on mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Vuodesta 2013 vuoteen 2020 tarkasteltaessa, on Pohjois-Pohjanmaan luomupeltoala, luomutilakoko ja luomutilojen määrä kasvanut tasaisesti. Maakunta on kyseisten tilastojen johdossa.


  Pohjoisten olosuhteiden luomupelloilla on tehty vain vähän tutkimusta, sillä Luken ja entisen MTT:n luomumaatilat ovat sijainneet pääosin Etelä-Suomessa. Tässä hankkeessa demonstroidaan uusia luomuviljelymenetelmiä teemoilla luomusiementuotanto, luomuvihannesviljely ja uudistava viljely. Läpileikkaavana teemana on uudenaikainen luomuviljely. Demonstraatiotoiminnalla saadaan havainnollista tietoa pohjoisen olosuhteiden luomuviljelymenetelmistä.

  Hankkeen tavoitteet:

  Luomuhankkeella edesautetaan tehokkaampaa luomutuotantoa pohjoisissa olosuhteissa demonstroimalla ja kehittämällä alueelle sopivia luomuviljelymenetelmiä. Hankkeen päämääränä on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.
  Kaksi vuotta kestävä kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.


  Hankkeen toimenpiteet:

  Luomutuotannon viljelymenetelmien kehittäminen pohjoisen olosuhteissa

  • Luomupelloilla tehtävät demonstraatiokokeet vuosina 2022 ja 2023.

  Luomusiementuotannon alueellinen kehittäminen

  • Luomusiementuotannon tiedonjako- ja verkostoitumistilaisuudet sekä luomusiementuotannon demonstraatiot

  Tulosten ja havaintojen julkaisu ja tiedon välitys

  • Pellonpiennarpäivät kesällä 2022 ja 2023
  • Pohjoisen luomuseminaari 2022 ja 2023
  • Opintomatka kotimaassa 2023
  • Materiaalituotanto ja sen kerääminen hankesivuille
  • Muut verkostoitumis- ja tiedonjakotilaisuudet

  Kehittämistyössä saavutettujen tulosten perusteella toimintatapaohjeistuksen
  luominen. Teemana luomusiemen- ja luomuvihannestuotanto sekä uudistava
  viljely. Eli uudenaikainen luomutuotanto.


  Hankkeen kohderyhmä:

  Hankkeen ensisijainen kohderyhmä, jolle uutta tietoa luomumenetelmistä tuotetaan, ovat äskettäin luomuun siirtyneet tilat, kokeneemmat luomutilat ja luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat tilat. Kohderyhmään kuuluvat myös luomumenetelmistä kiinnostuneet muut tilat ja edellisten sidosryhmät. Hyödynsaajia ovat luomuviljelijät sekä kaikki muutkin viljelijät kannattavuuden ja kestävyyden lisääntymisen kautta, sekä alueen yritykset, joille tulee mahdollisuuksia luomuviljelyyn tarvittavien tuotteiden ja palveluiden saralla.

  Hanke jatkaa Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot -hankkeen demonstraatiotoimintaa.

  Yritys: Mikäli yhteistyö hankkeen kanssa kiinnostaa, ota yhteyttä:

  Viivi VirkkulaLue lisää

  Seuraa hanketta Facebookin Tehoa pohjoiseen luomuun -ryhmässä ja Instagramissa.

  Hankefaktat

  Toiminta-aika

  1.4.2022 - 30.4.2024

  Toiminta-alue

  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija 

  ProAgria Oulu

  Osatoteuttaja 

  Luonnonvarakeskus

  Rahoittaja
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Yhteistyökumppanit

  Lisätiedot