• proagriaoulu.fi » Palvelut » Ympäristö » Vesienhoito » Vesistökunnostajan karttapalvelu
  • Vesistökunnostajan karttapalvelu

    Vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen valtakunnallisen paikan, johon tietoa voidaan tallentaa sekä muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

    Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa.

    Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Valtakunnallisen karttapalvelun kautta löytyy jatkossa yhteistyötahoja ja kumppaneita kattavasti eri puolilta maata.

    Vesistökunnostajan karttapalvelun kehitystyö aloitettiin osana maaseuturahaston rahoittamaa VYYHTI II -hanketta ja sitä jatkettiin ympäristöministeriön rahoittamassa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa. Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa. Karttapalvelun tekninen toteuttaja on Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.