Ympäristöviisas viljelijä -podcast

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen podcastissa keskustellaan taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Podcast ilmestyy elokuusta 2020 lähtien joka kuukauden 4. perjantai. Tervetuloa mukaan!

Ympäristöviisas viljelijä -podcastin rss-syöte

Ympäristöviisaita toimia maito- ja kasvitiloilla
17.06.2020
Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo pohtivat, mitkä ympäristöviisaat toimet kasvi- ja kotieläintiloilla tähän aikaan vuodesta ovat ajankohtaisia.

Kerääjäkasvit ja karjanlannan ympäristöviisaat käyttötavat
28.08.2020
Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo keskustelevat kerääjäkasveista sekä karjanlannan hyödyntämisestä.

Happamat sulfaattimaat - kaikkien maankäyttömuotojen yhteinen ongelma
24.09.2020
Happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoseuduilla ja jonkin verran sisämaassakin. Mitä ympäristövaikutuksia happamilla sulfaattimailla on? Mistä ja miten happaman sulfaattimaan voi tunnistaa? Aiheesta keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksella tutkijana työskentelevä Mirkka Visuri sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Regeneratiivinen viljely ja maaperäskannaukset - vieraana Jussi Knaapi
30.10.2020
Mitä regeneratiivinen viljely on, entäs maaperäskannaus? Miten tutkittua tietoa voisi hyödyntää ympäristöviisaassa viljelyssä? Asiaa myös mm. lähdekriittisyydestä ja hiilikaupasta. Asiantuntijana agronomi Jussi Knaapi sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Maatilojen monimuotoisuus Pohjois-Pohjanmaalla
27.11.2020
Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa pohjoispohjalaisilla tiloilla? Mitä mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuus tarjoaa viljelijälle? Millä keinoilla viljelijä voi tukea luonnon monimuotoisuutta? Aiheesta keskustelevat maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa Oulun maa- ja kotitalousnaisista sekä maitotila-asiantuntija Leea Holmi ProAgria Oulusta.

Tutkimus ympäristöviisauden tukena
23.12.2020
Aina kun on maankäyttöä, aina on päästöjä. Mutta kuinka päästöt voitaisiin minimoida - kuinka ravinteet saataisiin pysymään kasvien käytössä sen sijaan, että ne karkaavat ilmaan tai vesistöön? Asiaa tutkitaan uutterasti monella eri taholla. Pohjois-Pohjanmaalla tehtävästä tutkimuksesta, olemassaolevista tuloksista sekä tutkimustiedon hyödyistä ovat keskustelemassa tutkija Hannu Marttila Oulun yliopistolta sekä Maarit Liimatainen Luonnonvarakeskukselta yhdessä kasvituotannon asiantuntija Marika Sohlon kanssa.

Vastuullisuus ympäristöviisauden näkökulmasta
26.01.2021
Pienistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle, olipa kyse ympäristöasioista tai maatilan johtamisesta. Mutta mitä maatilan vastuullinen johtaminen on ympäristönäkökulmasta katsoen? Aiheesta keskustelemassa Proliideri-hankkeen projektipäällikkö Saana Tanskanen-Niemi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Tilojen välinen yhteistyö
26.03.2021
Millaista yhteistyötä erilaiset tilat voivat tehdä keskenään? Mitä se vaatii ja mitä se antaa? Vieraana luomuviljelijä Rauno Haapala.

Rantalaidunnus, vieraana Marko Pietilä
27.05.2021
Rantalaitumen perustaminen voi olla työläs projekti, mutta palkitsee lopulta. Meren rannalla laiduntaessa haasteita tuovat mm. sääolosuhteet ja vuoroveden liikkeet. Millaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä kokeneella rantalaidunten pitäjällä on ja mitä hyötyjä rantalaidunnuksesta on? Vieraana Limingassa luomuemolehmätilaa pitävä Marko Pietilä.

Vesistöt ja vesistömittaukset
04.08.2021
Mitä happipitoisuus, pH tai sähköjohtavuus kertovat vesistön tilasta ja laadusta? Kysymyksiin vastaavat Tyrnävän Leppiojan varrella tämänkertaiset vieraat, tutkijat Satu-Maaria Karjalainen ja Anne Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Tulvatasanteet ja kaksitasouomat
10.09.2021
Hyvin hoidettu tulvatasanne edistää monimuotoisuutta ja on myös maisemallisesti merkittävä. Millaisia käytännön hyötyjä tulvatasanteista ja eritoten kaksitasouomista on tulvien hallinnassa ja ympäristöviisaassa viljelyssä? Miten niitä hoidetaan ja miksi? Marika Sohlon vieraina Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat Pasi Valkama ja Pinja Kasvio.

Kestävä lehmä
26.11.2021
Hyvinvoivat eläimet ovat edellytys hyvälle tuotokselle. Millaisia tekoja se käytännössä tarkoittaa? Leea Holmin vieraana maitotilaa pyörittävä Anne Kangas.

Vesienhoito on kaikkien yhteinen asia
21.01.2022
Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua. Miten viljelijä voi vaikuttaa vesienhoitoon ja vaatiiko se suuria investointeja? Marika Sohlon jututettavana on MTK:n asiantuntija Airi Kulmala.

Pilottitilan kuulumisia: patoja, pohdintaa ja pakollisten kulujen nousua
24.03.2022
Paakkarin tilalle rakennetaan tulevana kesänä patoratkaisuja, joiden tavoitteena on turvata vedensaanti kasveille läpi kesän. Millaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä se vaatii? Lisäksi jakson aikana puhutaan vastuullisuudesta, hieman brändistäkin ja taivastellaan polttoaineen hintaa.

Peltomaiden kasvukunto - miten ylläpitää ja parantaa sitä?
25.08.2022
Mitä kaikkea peltomaasta pitää tutkia, jotta voidaan arvioida sen nykytilaa ja parantaa kasvukuntoa? Entä onko maaperä loputon hiilinielu vai tuleeko silläkin jossain vaiheessa mitta täyteen? Marika Sohlon vieraana Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Helena Soinne.

Mitä apua teknologiasta on maatalouden vesienhallinnassa?
10.11.2022
Miten säätösalaojituksen automaatio toimii ja mitä hyötyä siitä on? Voidaanko salaojien luukkuja tulevaisuudessa säätää etänä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin meille vastaa Oulun yliopiston yliopistonlehtori Toni Liedes, jolle teknologia ja sen soveltaminen käytäntöön on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista.