• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Ympäristöviisas viljelijä
 • Ympäristöviisas viljelijä

  Hankkeen tavoitteena on lisätä maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä laskenta- ja mallinnusmenetelmiä.

  Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja osaamista kestävistä viljelymenetelmistä sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Kestävien, maatalouden ilmasto- ja vesistövaikutuksia vähentävien tuotantomenetelmien edistäminen parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä yhtenä maaseudun keskeisistä elinkeinoista.

  Hankkeen tuloksena syntyy ja otetaan käyttöön alueen haasteisiin vastaavia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Ratkaisuja etsitään erityisesti Pohjois-Pohjanmaan keskeisiin maatalouden ympäristöhaasteisiin, joita ovat turvemaiden viljely, hiilensidonta, karjanlannan hyödyntäminen, happamat sulfaattimaat sekä maan kasvukunnon parantaminen.

  Hankkeessa luodaan sähköinen työkalu, jonka avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia tilan ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja. Työkalun avulla viljelijä voi selvittää ja seurata erilaisia ympäristötunnuslukuja.

   


  Tilojen välinen yhteistyö –
  tutustu oppaaseen (pdf)


  Hankefaktat

  Toteutusaika:
  1.1.2020–30.6.2023

  Toiminta-alue:
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija ja toteuttaja:
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Osatoteuttajat:
  Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Oulun Ammattikorkeakoulu

  Rahoittaja:
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus