• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri » Vastuullisen kaverin kanssa on mukava tehdä hommia
 • 02.06.2021

  Vastuullisen kaverin kanssa on mukava tehdä hommia

  ProLiideri-hankeessa toteutettiin Vastuullinen yritystoiminta –kysely, jossa kartoitettiin hankkeessa mukana olleiden yritysten vastuullisuustoimia tällä hetkellä. Kyselyyn vastasi naudanlihan tuottajia, urakoitsijoita ja kasvinviljelijöitä. Kysely ja sen pohjalta käydyt keskustelut vahvistavat sitä näkemystä, että yrittäjät haluavat toimia vastuullisesti ja kehittää omaa toimintaansa vastuullisemmaksi.

  Yritystoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen. Samalla kaiken vastuullisuustoiminnan perustana on se, että yrityksen taloudellinen asema on riittävän hyvä. Tämän vuoksi talous oli ehdottomasti tärkeimmäksi koettu vastuullisuusteema. Taloudellisesti kestävä toiminta mahdollistaa sen, että yritys on olemassa myös vuosien päästä ja voi huolehtia laskujen ja palkkojen maksut ajallaan. Kannattavuuden säilyttäminen voi joskus vaatia koviakin päätöksiä ja jopa muutoksia yrityksen strategiaan. Talous onkin tärkein päätöksen tekoon vaikuttava asia. Talousosaamisen tärkeys näkyy myös siinä, että talouden johtamisesta halutaan oppia lisää.

  Hyvien työntekijöiden saatavuus on rajallista, joten yrityksille on tärkeää toimia vastuullisina työnantajina. Yli 80 % kyselyyn vastanneista kertoi henkilöstön hyvinvoinnin olevan yksi yrityksen arvoista. Sen lisäksi, että työnantajavelvollisuudet hoidetaan moitteettomasti, työntekijöille halutaan myös tarjota erilaisia etuuksia. Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, joten työntekijöille tarjotaan asianmukaiset työvaatteet ja suojaimet sekä riittävä opastus ja ohjeistus. Vastuunjaolla on merkitystä työn mielekkyyteen, joten on tärkeää, että työntekijät tietävät omat tehtävänsä. Useat yrittäjät ovat ainakin osittain vastuussa kaikista tilan töistä ja työajankäyttö koetaankin kehittämiskohteeksi lähes kaikissa yrityksissä.

  Ympäristövastuullisuus on pieniä ja suuria arjen tekoja

  Ympäristöstä huolehtiminen on yksi osa vastuullista yritystoimintaa. Vastuullisuus ei ole voittojen maksimointia lyhyellä aikavälillä, vaan ympäristöstä huolehditaan niin hyvin, että se on paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle siirtyessä. Ympäristövastuullisuudessa pitää pystyä näkemään kokonaisuus ja vaikutukset pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi luonnonmukainen tuotanto ei automaattisesti ole vastuullista, vaikka sen hyödyt luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat kiistattomat. Rikkakasvien ja kasvitautien torjunnan laiminlyöminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa myös ympärillä olevien maatilojen toimintaan.

  Ympäristön tilasta huolehtimiseen kuuluu sekin, että nurkkapielistä pidetään hyvää huolta eikä pihalla loju rikkinäisiä koneita ja roskaa. Yrityksen ulkonainen ilme on yksi tapa viestiä vastuullisuudesta. Siistit ja yhtenäiset työasut sekä ehjä ja puhdas kalusto välittävät viestiä hyvin hoidetusta yrityksestä.

  Resurssien järkevä käyttö parantaa taloudellista tulosta ja säästää ympäristöä. Kasvisuojeluaineet ovat useissa yrityksissä tärkeä keino torjua rikkakasveja ja kasvitauteja, mutta niiden käyttö halutaan pitää mahdollisimman vähäisenä. Myös lannoitteita pyritään käyttämään vain se määrä mikä on tarpeen riittävän vasteen saamiseksi. Jätteitä syntyy aina jonkin verran, mutta niiden vähentämiseksi ja materiaalien kierrättämiseksi tehdään töitä. Mikäli jostain syntyy ongelmallista jätettä, jota ei voi kierrättää, ollaan jopa valmiita tekemään hieman enemmän työtä, että tilalle löytyy kestävämpi ratkaisu.

  Kotimaisuus ja paikallisuus on myös yrittäjille arvo ja vastuullisuusteko. Tukemalla paikallista yrittäjää tuetaan koko alueen elinvoimaa. Tämä näkyy myös selkeimmin yritysten päivittäisessä toiminnassa. Koneet ja tuotantopanokset pyritään hankkimaan kotimaisilta ja paikallisilta toimijoilta.

  Vastuullisuus on tekoja, jotka eivät välttämättä näy yrityksen ulkopuolelle

  Yrityksien viestintää tehdään paljon sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi verkkosivuilla. Suunta on hyvä, mutta vastuullisuusviestinnässä on vielä paljon kehitettävää. Monet vastuulliset toimintatavat ovat arkipäivää yrittäjille, mutta niitä olisi tärkeä nostaa ihmisten tietoisuuteen. Digimaailmassa viestimisen lisäksi puskaradion ja yhteistyön kautta välitetään viestiä vastuullisesta toiminnasta. Näissä kanavissa viestintä tapahtuu hyvin tehdyn työn kautta – yhteistyöllä on aina ollut suuri merkitys maaseudun yrityksissä.

  Miksi vastuullisuus kannattaa? Tärkein asia yrittäjien mielestä on yhteistyökumppaneiden saaminen. Yhteistyön merkitys on aina ollut suuri eikä se ainakaan ole vähenemässä. Vastuullisesti toimiva yritys on mieleinen yhteistyökumppani. Toinen tärkeä asia vastuullisessa yritystoiminnassa on jatkuvuus. Vastuullisuuden avulla ei pyritä saamaan pikavoittoja vaan kehittämään omaa yritystä pitkäjänteisesti. Pysyäkseen maailman muutoksen mukana, yritysten on vastattava ulkopuolelta tuleviin vaatimuksiin. Yhä useammin kuluttaja vaatii tuotteilta vastuullisuutta, joten koko ketjun on oltava vastuullinen. Peltojen saatavuus voi olla joillakin alueilla vaikeaa ja ne todennäköisesti vuokrataan mieluiten vastuulliselle toimijalle.

  Vastuullisuus on arkisia tekoja, joilla huolehditaan yrityksen tulevaisuudesta. Pienellä toimintatapamuutoksella, kuten niittotapaa muuttamalla, voidaan toimia vastuullisemmin ja ympäristö huomioiden. Talouden lisäksi ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen mahdollistaa toimivan yhteistyön ja paikan markkinoilla.

  Kirjoittaja:

  Petri KoivistoLue lisää

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  ProLiideri - vastuullista ja
  kestävää johtamista
  Lue lisää