Verkoston ydinryhmä

Ydintoimijat

VYYHTI – verkoston keskeisenä osana toimii erityisten vesistöosaajien ydinryhmä. Ydinryhmän muodostavat ydintoimijoiden eli keskeisten, pysyvien toimijatahojen, kuten viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajat. Ydintoimijoiden edustajilla on ryhmässä asiantuntija-asema.

Verkoston ydintoimijoita ovat:

 • Luonnonvarakeskus
 • Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 • Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
 • Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue
 • Ylivieskan kaupunki
 • Oulun seudun ympäristötoimi
 • MTK Pohjois-Suomi
 • ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Kalatalouskeskus

Ydinryhmässä ovat mukana myös paikalliset kunnostustoimijat (2 henkeä).

Ydintoimijoiden sitoutuminen verkoston toimintaan on vahvaa

Joulukuussa 2018 ydintoimijat allekirjoittivat yhteisen kumppanuusasiakirjan, joka vahvistaa verkoston toimintaa. Kumppanuuden kautta verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön.

Ydintoimijoilla on VYYHTI-verkostossa asiantuntija-asema. He sitoutuvat osallistumaan verkoston työskentelyyn, paikallisten hankkeiden ja kunnostustoimijoiden tukemiseen sekä yhteistyöhankkeiden valmisteluun käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kumppanuusasiakirjan myötä ydinryhmässä testataan myös yhteistyöskentelyn toimintamallia, jonka odotetaan tuovan tehoa verkostotyöhön.