• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Luomukotieläinpäivät 2022
 • Luomukotieläinpäivät 2022

  02.03.2022-03.03.2022

  9.30-15.30 alustavasti verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä

  Vuonna 2022 luomukotieläinsitoumuksen vaatimuksena on kahden päivän koulutus luomukotieläintuotannosta.

  Kurssi järjestetään vain, jos osallistujia on vähintään kymmenen.

  Ohjelma:

  Päivien aikana lounastauko klo 11.30 (1h) ja kahvitauko klo 14.00 (20 min).

  ke 2.3., Sanna Suomela, ProAgria Oulu

  Eläinten olosuhteet, hoito ja rakennukset (naudat ja lampaat)

  • lypsylehmät, emolehmät
  • vasikat ja hiehot (maito/liha)
  • sonnit
  • lampaat ja vuohet
  • pinta-alavaatimukset, ulkoilu, sallitut toimenpiteet
  • tavanomaisen kuivikeoljen käyttö

  Eläinten ruokinta luomussa (naudat ja lampaat)

  • rehuntuotannon suunnittelu, rehuntarve, pitkän tähtäimen suunnittelu
   • huomioi kylvösiementen lupa-asiat
  • rehuanalyysit, ruokinnan suunnittelu
  • siirtymävaiherehut ruokinnassa
  • laidunnus, laidunkasvit, laiduntarve, laidunnustekniikat
  • säilörehu, säilöntäaineet
  • väkirehuvaihtoehdot (kuivavilja- ja murskeviljaseokset, tilaseko säilöntä, käyttö)
  • kotoisten rehujen täydennys
  • teolliset ostorehut, puristeet yms.
  • kivennäiset, hivenaineet, vitamiinit
  • rehuntuotantosopimukset, yhteistyö ja sopimuksen malliehdot

  Luomukotieläintalouden muistiinpanot

  • rehujen hankinnat, sadot (tuotevirtakirjanpito)
  • rehuyhteenveto käytetyistä rehuista ja rehuseurannan tase
  • varastokartat
  • kuiva-ainemäärien laskenta
  • karkearehuprosentti
  • sv- ja luomurehuprosentit
  • omavaraisuus
  • tilojen välinen kauppa: asiakirjaselvitys, vaatimuksenmukaisuusvakuutus
  • eläinten hoitoon liittyvät muistiinpanot
  • laidunnuskirjapito
  • lääkekirjanpito
  • teuraskirjanpito ja jäljitettävyys
  • eläinkirjanpito; sv eläinten dokumentointi
  • alihankinta- ja vuokrasopimukset

  Viljelijäpuheenvuoro

  • Luomuemolehmätilallinen Veli-Jaakko Keränen, Muhos

  to 3.3. Sanna Suomela, ProAgria Oulu; Johanna Honkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Luomusitoumus ja valvonta

  • eläintilan ehdot tukien saamiseksi (erot tuotantoehtoihin)
  • valvontaan hakeminen
  • valvonta (alkutarkastus, tuotantotarkastus), seuraamukset
  • poikkeusluvat
  • luomusitoumuksen hakeminen
  • tarvittavat suunnitelmat
  • tuotantorakennus- ja ulkotarhapiirustukset ja mitoitukset.
  • eläintiheys / ey-kertoimet
  • LHK-lisäosa, kotieläintuet, eläinten hyvinvointikorvaus
  • luomuun siirtymisen aikataulutus ja toteutus

  Eläinlääkintä luomussa

  • sallitut valmisteet, itsehoitotuotteet – lääkkeenomaiset valmisteet
  • hoitokerrat (mikä, montako?)
  • varoajat

  Luomukotieläintalouden talous ja markkinat

  • naudat: lypsylehmät, lihanaudat, emolehmät
  • lammastuotanto
  • mitä muutoksia kustannuksissa ja tulopuolella siirryttäessä luomuun?
  • tuotantosopimukset, suoramyynnin mahdollisuudet
  • luomulihaketju ja luomumaitoketju tarkemmin näissä päivissä, yleinen markkinatilanne peruskurssilla

  Neuvo järjestelmän hyödyntäminen luomukotieläintilalla

  • luomuun siirtymisen mahdollisuudet ja edellytykset
  • luomutarkastusta edeltävä käynti

  Eläinten hankinta

  • luomueläimet, tavanomaiset eläimet
  • eläinkaupan asiakirjat
  • siirtymävaiheet, naudan sv-laskuri ja luomuvaatimuksen täyttyminen

  Luomun peruskurssi 2022 pidetään 3.2., 8.2., 15.2.,16.2. ja 22.2. 9.30-15.30 verkkokoulutuksena Teams-etäyhteydellä

   


  Ilmoittaudu viimeistään ke 23.2.

  Ilmoittaudu täällä tai sanna.suomela@proagria.fi, 0400 412 637

  Hinta

  Luomuperuskurssin osallistujille 140 € + alv / tila, muille 160 € + alv / tila