• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Ruokaketju näkyväksi
 • Viestinnän koulutusta maaseudun yrityksille

  Kuulostaako tutulta: viestiä pitäisi, mutta aikaa ei tahdo olla. Ja kun aikaa olisi, on kanavia niin monia, ettei tiedä mitä käyttää ja miten. Somevideoitten teko tuntuu työläältä ja monimutkaiselta, runosuoni ei pulppua ja kiirekin painaa päälle. Verkkosivut ovat perustamatta tai ne ovat kymmenen vuotta vanhat.

  Tule mukaan koulutuksiimme, joissa työstetään yrityksesi viestintä kuntoon. Koulutusten aiheita ovat mm. brändäys, vuorovaikutustaidot ja some. Näin osallistut koulutuksiin:

  1. Kokoa ympärillesi 2-5 yrityksen pienryhmä ja pyydä tarjous koulutuspaketista. Koulutuspaketti räätälöidään pienryhmän tarpeiden mukaan. Koulutuspaketti koostuu 1-2 työpajasta ja 1-2 verkkoluennosta. Ammattitaitoiset kouluttajat opettavat käytännönläheisesti ja kädestä pitäen tilaympäristössäsi.
  2. Osallistu yhteen tai useampaan avoimeen työpajaan tai verkkoluentoon. Ajankohtaisen tiedon avoimista koulutuksista löydät tapahtumakalenterista.

  Ruokaketju näkyväksi -hanke järjestää koulutuksia vastuullisen viestinnän taitojen opetteluun aina vuoden 2023 loppuun saakka. Koulutukset järjestetään Pohjois-Pohjanmaan alueella.

  Mistä hankkeessa on kysymys?

  Tausta

  Ruoka ja ruoan tuottaminen puhuttavat meitä kaikkia ja tarve todenmukaiselle ruoantuotannosta viestimiselle on merkittävä. Ääntä ruuantuotannosta yrittäjien omalla äänellä kerrottuna tarvitaan lisää.

  Digitaaliset viestintäkanavat kehittyvät nopeasti ja niiden ylläpitäminen on kiireiselle yrittäjälle haastavaa. Tuottajille suunnatun kyselyn (kevät 2021) perusteella tuottajat kokevat tarvitsevansa lisää osaamista toiminnastaan viestimiseen.

  Tavoite

  • Tuottajat oppivat vastuullisen imagon rakentumisen perusteet ja sisäistävät sen merkityksen
  • Tuottajat oppivat vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä
  • Tuottajat oppivat selkeitä ja helposti arkiseen työhön istuvia digitaalisia viestinnän keinoja, joilla tuodaan esiin yrityksen vastuullista toimintaa eri kohderyhmille.
  • Tuottajat oppivat näkemään säännöllisen viestinnän keskeisenä, luontevana osana yrityksen strategiaa ja vastuullista toimintaa.

   

  Ota yhteyttä: projektipäällikkö Taru Koskinen, puh. 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi 

  Ruokaketju näkyväksi -koulutushanke

  Toiminta-aika

  1.8.2021–31.12.2023

  Hallinnoija ja osatoteuttajat

  ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi

  Rahoittaja

  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Tutustu hankkeen esitteeseen tästä.

  Lisätietoja