• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Ruokaketju näkyväksi
 • Ruokaketju näkyväksi - koulutushanke vastuullisen viestinnän tukemiseen

  Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa opetellaan ottamaan yrityksen viestintä haltuun ja osaksi yrityksen arkea. Käytännönläheisissä webinaareissa, työpajoissa ja erilaisissa harjoituksissa opetellaan vahvistamaan brändiä, työstetään vuorovaikutustaitoja eri tilanteisiin ja löydetään kullekin yritykselle sopiva tapa käyttää digitaalisen maailman mahdollisuuksia oman yrityksen kehittämiseksi.

  Hankkeen myötä suomalaisen ruuan todelliset ilmastovaikutukset ja vastuullinen tuotanto tulevat esiin, mikä tuo kilpailuetua suomalaiselle tuottajalle ja lisäarvoa tuotteille. Kuluttajat saavat totuudenmukaista tietoa ruuan tuotannosta, jolloin kuluttajien ja tuottajien välinen kuilu kapenee. Vastaavasti elintarvikeketjun verkosto tiivistyy ja eri toimijat löytävät toisensa helpommin. Hankkeella on vaikutuksia koko ruokaketjuun ja alkutuotannon imagoon laajemmin, muun muassa maatalousalan työpaikkojen vetovoima lisääntyy.

  Hankkeessa järjestetään koulutusta osallistujien aitojen tarpeiden mukaan, aiheina ovat mm.

  • Brändin perusteet ja käytännön brändityö yrityksen arjessa
  • Vastuullinen elintarvikejalostusketju: lakisääteiset vaatimukset, omavalvonta
  • Markkinoi verkostossa: vuorovaikutustaidot eri tilanteissa ja eri kohderyhmille
  • Viestit eri välinein: vahvuutta yrityksen verkkoviestintään

   

  Hankefaktat

  Toiminta-aika

  1.8.2021–31.12.2023

  Hallinnoija ja osatoteuttajat

  ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi

  Rahoittaja

  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Lisätietoja