• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Alakylän asukastilaisuus
 • BiotalousLeader mukana Alakylän asukastilaisuudessa

  Oulu, 26.04.2017

  Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä jne.

  klo 18–20.30 Kiiminki, Alakylän koulu, Huruntie 16

  Puheenjohtajana toimii Risto Kalliorinne.

  Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa keskustellaan Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kyselyn tuloksista ja avataan näkymiä tulevaisuuteen. Tilaisuudet liittyvät kyläselvitysten laadintaan sekä kylien maankäytön kehittämisen tarpeiden ja keinojen hahmottamiseen.

  Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kyselyyn tuli lähes 500 vastausta. Vastauksista näkyy mm. tärkeimpinä pidettyjä kylien ominaisuuksia – maaseutumaisuus, puhdas luonto sekä hyvä ympäristö lapsille sekä näkemyksiä maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Illoissa esitellään kyselyn tuloksia

  Tilaisuuksissa on mukana myös Kalle Hellström Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeesta. Hankkeen puheenvuoro on virallisen osuuden päätyttyä klo 20.  

  BiotalousLeader haluaa  nostaa esille mahdollisuuksia, joita ns. kyläbiotalousmalli voisi tuoda Oulun seudun maaseutukylille.   Biotalouteen voivat kuulua kaikki maan vihreästä kasvusta saatavat elinkeinot sekä sen aineelliset tai aineettomat tuotteet tai palvelut.  Olennaista on  yritysyhteistyö ja symbioosit; esim. maatilojen ja pienyritysten yhteistyö, uusiutuva energia, lähiruoka, lähijalostaminen, ekosysteemipalvelut, maiseman ja luonnon tuotteistaminen, hevostalous, uudet innovaatiot, biotuotteet, keruutuotteet sekä luontomatkailu.  

   

   

  Lisätietoa:

  Tilaisuuksien pääjärjestäjä Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Yhdyskuntalautakunta:

  Anja Röpelinen
  puh. 044 499 3109
  anja.ropelinen@ouka.fi

  Virva Suokko
  puh. 050 361 2162,
  virva.suokko@ouka.fi

  Kiiminkijokivarren kylien yleisötilaisuudet


  Lisätietoa Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeesta:

  Kalle Hellström, p. 043-825 5253.