Eläinvirrat haltuun – tasaisempi tuotanto ja sujuvampi arki

Tasainen eläinvirta varmistaa tasaisen tuotannon ja hoitajien sekä eläinten hyvinvoinnin.

Eläinvirrat haltuun -palvelussa tarkastelemme Tuotosseurannan raporttien pohjalta näkymää maidontuotantoon. Käytämme Tuottoennuste- ja Minun maatilani -raportteja hyödyksi etsiessämme tilalle parhaat ratkaisut eläinvirtojen tasaamiseen.

Satsaus tasaiseen eläinvirtaan vaikuttaa positiiviesti eläinten kasvuun, kestävyyteen ja terveyteen. Eläimet pysyvät terveempinä, kun eläinmäärät pysyvät tasaisina eri osastoissa. Tämä lisää myös työn sujuvuutta. Karjanhoitaja voi keskittyä tuotannon kehittämiseen sairaiden eläinten hoidon sijaan. Keskipoikimakerta nousee, eikä uudistushiehojen kasvatuskustannukset pienene, koska kasvatettavien hiehojen määrä on pienempi.

Keskimäärin kaksi ensimmäistä tuotantokautta kuluvat tutkitusti hiehojen kasvatusajan kulujen kattamiseen. Vanhemmat lehmät siis ovat kannattavampia.

Näin hyödyt

  • Työhyvinvointi paranee ja arki sujuu
  • Hyvinvoivat ja stressittömät tuottavat eläimet
  • Tasainen maitotuotos tasaisesti euroja
  • Pystyt ennakoimaan ja reagoimaan ajoissa eläinvirtojen kehittymiseen
  • Robotin kapasiteetti on tasaisesti käytössä

Voit hyödyntää eläinvirtojen hallintaan Neuvo-rahaa.


Asiakkaiden kokemuksia

”Ennuste paljasti poikimisten ruuhkahuiput. Sain ryhtiä siemennysten suunnitteluun ajoissa.”

”Huomasin, että karjassa kasvaa hiehoja yllin kyllin. Sain myytyä ylimääräiset ajoissa ja säästyin vanhempien lehmien poistoilta.”

”Suunnittelen syntymät jo ennakkoon emän siemennysvaiheessa. Lisäsin liharotusiemennysten määrää karjassamme.”