Pilottialueet

Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan kahdella osavaluma-alueella, Tyrnävän Leppiojalla sekä Siikajoen Ohtuanojalla. Pilottialueiden valinnassa painotettiin alueen maanviljelijöiden kiinnostusta ympäristöviisaaseen toimintaan, maatalouden osuutta alueen maankäytöstä sekä vesistöjen tilaa. Pilottialueilta kootaan erilaista ympäristö- ja vedenlaatutietoa ja otetaan muun muassa vesinäytteitä.

Pilottialueilla toimivilla viljelijöillä on mahdollisuus vahvistaa tietämystään ja osaamistaan ympäristöviisaista viljelymenetelmistä sekä ilmastonmuutokseen varautumisen mahdollisuuksista ja näin toimia kestävän ruuantuotannon edelläkävijöinä. Tietämyksen ja osaamisen vahvistamisen lisäksi pilottialueilla toimivat ja hankkeen toimintaan aktiivisesti osallistuvat viljelijät saavat tietopaketin toimintansa ympäristövaikutuksista. Tietopakettiin kootaan mukaan myös maatilan positiiviset ympäristövaikutukset. Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta.

Valituilla pilottialueilla toimivat viljelijät voivat ilmoittautua mukaan hankkeen toimintaan ottamalla
yhteyttä hankkeen henkilöstöön. Hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko maakunnan alueella.

Tiedote 15.5.2020

Lue tiedote hankkeen aloituksesta ja pilottialueista kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.