• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri
 • ProLiideri

  31.05.2022: Taloudellinen vastuu on yrityksen kivijalka ja hyvän tuloksen perusta

  Vastuullisesti toimiva yritys voi saada sillä kilpailullista etua. Jos vastuullisuudesta ei kerro ulospäin, jäävät taloudelliset hyödyt täysimääräisesti saavuttamatta. Yritys on kokonaisuus. Yhä mutkistuvassa maailmassa etenkin maataloustuotteiden osalta ihmiset ovat herkkiä reagoimaan eri suuntiin. Talous on seurausta toimenpiteistä, joita yritys tekee.

  08.09.2021: Mitä teille kuuluu?

  Syystuulet jo pikkuhiljaa puhaltelevat ja maa alkaa valmistautumaan talvikauteen. Kesä on takana. Töitä on paiskittu yötä myöten ja eläimille valmistettu rehuja uutta ruokintakautta kohti. Kun kiire vihdoin hellittää, voi takki olla melko tyhjä. Tässä kohtaa olisikin hyvä kysyä puolisolta, ystävältä, naapurilta, sukulaiselta, asiakkaalta: mitä sinulle kuuluu?

  04.08.2021: Sosiaalinen lisenssi - vastuullista tietoa eläinten hyvinvoinnista

  Kuluttajia huolettavat ja puhuttavat tuotantoeläinten ulkoilu ja laiduntaminen, lehmien ja vasikoiden erottaminen toisistaan heti syntymän jälkeen, vasikoiden yksittäiskarsinat sekä eläimille tehtävät kivuliaat toimenpiteet ja luonnontilasta poikkeavat olosuhteet, kuten nupoutus, kastraatio tai tehdasmaisuus. Näihin asioihin kotieläintuotteiden kuluttajat kiinnittävät koko ajan enemmän huomiota, ja niistä meidän tulee asianmukaisesti ja oikealla tavalla kertoa.

  02.07.2021: Työnantajan vastuullisuus näkyy työntekijän arvostuksena

  Vuoropuhelu työnantajan ja -tekijän välillä on etu kummallekin ja kuuluu olennaisena osana vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen.

  02.06.2021: Vastuullisen kaverin kanssa on mukava tehdä hommia

  ProLiideri-hankeessa toteutettiin Vastuullinen yritystoiminta –kysely, jossa kartoitettiin hankkeessa mukana olleiden yritysten vastuullisuustoimia tällä hetkellä. Kyselyyn vastasi naudanlihan tuottajia, urakoitsijoita ja kasvinviljelijöitä. Kysely ja sen pohjalta käydyt keskustelut vahvistavat sitä näkemystä, että yrittäjät haluavat toimia vastuullisesti ja kehittää omaa toimintaansa vastuullisemmaksi.

  28.04.2021: Hiilen pumppausta

  Aloitan pohdinnan tänä päivänä vallitsevista maatalouden hiilikeskusteluista. Niiltä kukaan meistä ei varmasti ole välttynyt, syömmehän päivittäin ruokaa, jonka suurimmaksi osaksi viljelijä on meille tuottanut.

  16.11.2020: Sosiaalinen vastuu – haaste vai mahdollisuus?

  Yritysten yhteiskuntavastuu rakentuu kestävän kehityksen kolmesta elementistä: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu.

  26.10.2020: Satoiko laariin vai sen ohi – analyysiä ja keskustelua

  Kasvukausi alkaa olla lopuillaan ja peltoja valmistellaan seuraavaan. Kasvukauden jälkeen jatkuu pohdinta siitä, millainen kesä on ollut: satoiko laariin vai verottiko kuivuus? Kasvinviljelyn valintojen lisäksi talvi on hyvää aikaa pohtia myös yrityksen taloutta, kirjoittaa ProAgrian Talouden ruorissa -blogissaan talousasiantuntija Petri Koivisto. Lue blogi

  28.09.2020: Vanhat lehmät maksavat laskut

  Kun tarkastelet tilasi käyttökuluja, saatat huomata, että uudistuseläinten kasvatuskustannukset ovat listan kärkipäässä. Tyypillisesti ne asettuvat rehu- ja työvoimakustannusten alapuolelle ja ovat tilan kolmanneksi suurin kuluerä. Voisiko kustannuksia vähentää kestävämpien eläinten avulla?

  25.05.2020: Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

  Yrityskokonaisuus muodostuu tuotannosta, taloudesta ja johtamisesta. Tärkein asia on kuitenkin elämä: mitä sinä haluat elämältäsi ja miten liität sen osaksi yrityksesi toimintaa?

  12.03.2020: Tanska pitää hyvää huolta maataloudestaan

  Maatalous on Tanskan tärkeä vientituote. Jotta tuotantokustannukset mahdollistavat kilpailukykyisen hinnan, on oltava tehokas ja kilpailukykyinen. Kuluttajien arvostus ansaitaan pitämällä pellot, ympäristö ja maisema kunnossa.

  ProLiideri-hankkeen opintomatkalla 24.–27.2. haettiin yrityskohteista tietoa, kuinka nämä asiat hoidetaan käytännössä.