• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Ympäristöviisas viljelijä » Huomioi viljelykierron vaatimukset ennen kylvöjä
 • 20.03.2023

  Huomioi viljelykierron vaatimukset ennen kylvöjä

  Uusi ohjelmakausi on alkanut ja tukiehtoihin tutustuminen on ajankohtaista. Viljelijätukien perusvaatimuksiin kuuluu entistä enemmän ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistäviä vaatimuksia. Perusvaatimuksista koostuu ehdollisuus, jonka noudattaminen on viljelijätukien ehtona.

  Maataloustoiminta on minimivaatimus kaikilla lohkoilla ja kaikissa pinta-alatuissa. Maataloustoimintaa valvotaan satelliittiseurannalla tulevana kesänä. Maataloustoiminnan vaatimus vaihtelee sen mukaan, mikä kasvi lohkolle on ilmoitettu.

  Maataloustoiminnan vaatimuksia ovat:

  • Kasvuston perustaminen riittävällä ja alueelle soveltuvalla siemen- tai taimimäärällä
  • Pyri tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato
  • Tee tavanomaiset viljelytoimet, lannoita ja huolehdi kasvinsuojelusta
  • Nurmet niitettävä tai laidunnettava 31.8. mennessä
  • Viljelykasvien juurilla on oltava maayhteys

  Maataloustoimintaa pitää toteuttaa kesannoilla ja luonnonlaitumilla: kylvä, niitä tai muokkaa lohko 31.8. mennessä. Kasvit pitää kylvää viimeistään 30.6. Jos viljelijä ei ole niittänyt nurmilohkoa 15.8. mennessä hän saa selvityspyynnön Vipu-mobiiliin.

  Ehdollisuus kaikkien EU:n rahoittamien tukien ehtona

  Ehdollisuus koostuu viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (GAEC) ja lakisääteisistä vaatimuksista (SMR). Ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen on tärkeää, sillä ehtojen noudattamatta jättämisestä mahdolliset sanktiot kohdistuvat kaikkiin pelto- ja kotieläintukiin.

  Ehdollisuudessa vaaditaan laboratoriossa teetetty viljavuustutkimus maalajista ja viljavuudesta. Viljavuustutkimuksen pitää olla voimassa ennen lannoitusta. Korkeintaan 10 vuotta vanha viljavuustutkimus hyväksytään myös lannoituksen perusteeksi. Ympäristökorvauksessa vaaditaan viljavuusnäytteet viiden vuoden välein. Kaikilta, jotka hakevat tukia vaaditaan ehdollisuudessa viljavuusnäytteet vaikka ympäristökorvaukseen ei sitoutuisi.

  Vesistön varteen rajoittuvalle lohkolle vaaditaan vähintään kolmen metrin suojakaista. Suojakaistan kasvillisuus voi koostua kylvetyistä nurmikasveista tai luonnonkasveista, puuvartisia kasveja ei hyväksytä. Suojakaista pidetään kasvipeitteisenä, muokkaamattomana ja suojakaistalla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. Vaikeassa rikkakasvitilanteessa esim. hukkakaura kasvinsuojeluaineiden käyttöön on haettava lupa ELY-keskuksesta.

  Ehdollisuus sisältää vaatimuksen vähimmäismaanpeitteestä. Tässä vaatimuksessa viljelijän täytyy säilyttää talviaikaisesti vähimmäismaanpeitteellä hallinnassa olevasta pellon ja pysyvien kasvien alasta 33 %. Vähimmäismaanpeitteisyyteen hyväksytään aidot kasvipeitteet, sänki, kevennetysti muokatut alat yhteen kertaan ajettuna sekä kemiallisesti tuhottu nurmikasvien ja viljojen sänki. Kasvipeitteisenä 15.3. säilyttämäsi ala ilmoitetaan Vipu-palvelussa syysilmoituksella eli syysilmoitus on jatkossa kaikille pakollinen lukuun ottamatta tiloja, joilla koko pinta-ala on pysyvää nurmea ja ei valita ekojärjestelmän talviaikaista kasvipeitteisyyttä.

  Viljelykierto on ehdollisuuden vaatimus

  Viljelykierto otetaan käyttöön vuonna 2024, mutta jos haet ympäristökorvauksen kerääjäkasvitoimenpiteen ehtoa pitää noudattaa tänä vuonna. Viljelykiertovaatimuksesta on vapautettu alle 10 ha tilat, luonnonmukaisessa tuotannossa tilat (jos vain osa tilan pinta-alasta on luonnonmukaisessa tuotannossa, viljelykiertovaatimusta täytyy toteuttaa tavanomaisessa tuotannossa olevalla alalla) ja tilat, kun yli 75 % on heinäkasvien tai muiden nurmikasvien tuotannossa. Viljelykiertovaatimuksen myötä täytyy suunnitella lohkojen kasvivalintaa. Suunnitelluilla esikasvivaikutuksilla koostuu lohkolle viljelykierto.  Viljelykierrolla madalletaan rikkakasvi- ja tautipainetta sekä parannetaan maan kasvukuntoa. Viljelykiertoa suunnitellessa on hyvä miettiä muokkausmenetelmät ja se, että vähimmäismaanpeite täyttyy. Mitä paremmassa kasvukunnossa lohko on, sitä suurempi sen sadontuottokyky on ja tällä on vaikutusta maatilayrityksen talouteen.

  Vuosittaisessa viljelykierrossa yksivuotisen kasvin pitää vaihtua vuosittain vähintään 33 % hallinnassasi olevalla peltoalalla. Toteutumista verrataan alalla edellisvuonna ilmoitettuihin yksivuotisiin kasveihin. Viljelykierron vaatimusta voi täyttää myös välikasvilla. Välikasvilla tarkoitetaan samana vuonna kasvaneen satokasvin jälkeen kylvettävää toissijaista kasvia. Välikasvi on eri kasvi kuin satokasvi ja se on kylvettävä viimeistään 31.8. ja säilytettävä 31.10. asti. Jos lohkolle ilmoitetaan välikasvi, viljelykierron tarkastelussa edellisen vuoden viljelykasviksi katsotaan pääkasvin sijaan välikasvi. Usean vuoden viljelykierrolla tarkoitetaan sitä, että viljelijä voi viljellä samaa yksivuotista viljelykasvia samalla peltoalalla enintään kolme vuotta peräkkäin. Usean vuoden viljelykieron on toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2025.

  Esimerkki vuotuisesta viljelykierrosta:

  Esimerkissä viljelykiertovaatimus toteutuu lohkoilla 2–4.

   

  Ekojärjestelmä ja ympäristösitoumus

  Viljelijöille vapaaehtoisia toimenpiteitä ovat ekojärjestelmä ja ympäristösitoumus. Ekojärjestelmä on yksivuotinen sitoumus, jossa on valittavissa neljä eri ekojärjestelmää: Talviaikainen kasvipeite, luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit. Ekojärjestelmän toimenpiteistä maksetaan korvausta jatkossa myös korvauskelvottomalle alalle.

  Ympäristökorvaus sisältää yleisiä vaatimuksia, valinnaisia vaatimuksia ja lohkokohtaisia toimenpiteitä. Yleiset ja valinnaiset vaatimukset ovat tilakohtaisia toimenpiteitä. Tilakohtaisiin toimenpiteisiin sitoutuminen on edellytyksenä lohkokohtaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Ympäristökorvauksen yleisiä toisin sanoen pakollisia vaatimuksia on kolme: Viljavuusnäytteet korvauskelpoisista lohkoista viiden vuoden välein, lohkomuistiinpanot ja ilmasto-ympäristösuunnitelma. Valinnaisia vaatimuksia on seitsemän, joista viljelijän on valittava vuosittain kaksi. Lohkokohtaisia toimenpiteitä ovat maanparannus- ja saneerauskasvit, kerääjäkasvit, kiertotalouden edistäminen, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, valumavesien hallinta, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja lintupellot.

  Vinkkejä kevääseen:

  • Yhdessä voimme arvioida Tukipuntarin avulla kokonaistukimäärän tilakohtaisesti.
  • Ympäristökioskilta saat tietoa ympäristötoimenpiteistä ja sen avulla voit arvioida valitsemiesi toimenpiteiden ympäristövaikutuksia
  • NEUVO-rahalla voidaan käydä uuden ohjelmakauden tukiehtoja läpi.

  Kirjoittaja:

  Anniina SäisäLue lisää

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Ympäristöviisasta viljelyä
  Lue lisää