• proagriaoulu.fi » Hankkeet » ClimateFood
 • ClimateFood

  Miten voisin tuoda oman elintarviketuotteeni ilmastoviisauden esille ja saada tiedostavat kuluttajat ostamaan tuotteeni? Mitkä ovat parhaat toimintamallit ilmastoviisaaseen ruoantuotantoon pohjoisilla alueilla? Minkälaisia menestystarinoita naapurimaan ilmastoviisaasta ruokaketjusta löytyy ja miten voisin soveltaa niitä oman yritykseni toimintaan?

  Ilmastoviisas ruoka on laaja käsite riippuen mm. siitä, missä ja miten elintarvike on tuotettu. Ilmastoviisaus täällä pohjolassa ei tarkoita välttämättä samaa kuin vaikka Etelä- tai Keski-Euroopassa. Pohjoisessa toimivilla elintarvikeyrityksillä on omat haasteensa liittyen esimerkiksi sääolosuhteisiin ja pitkiin etäisyyksiin, mutta toisaalta raaka-aineet tuotetaan hyvin puhtaasti, vähäisillä torjunta-aine- ja lääkemäärillä. Ruuan arktisuus voi olla lisäarvo tuotteelle ja sen brändäämiselle, mutta sitä ei useinkaan hyödynnetä yrityksissä täydessä laajuudessa.

  ClimateFood -hanke pyrkii lisäämään ilmastoviisasta yritystoimintaa koko elintarvikkeiden tuotantoketjussa Pohjois-Suomen ja -Ruotsin alueella.

  Hankkeen päätavoitteet ovat:

  - Tunnistaa tuoreen tilastotiedon ja haastattelujen avulla elintarvikealan yritysten sekä arvoketjujen mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ilmastoviisaammaksi paikallisen ja rajat ylittävän yhteistyön avulla.

  - Lisätä ilmastoviisaiden käytäntöjen omaksumista osaksi toimintaa elintarvikealan yrityksissä ja arvoketjuissa.

  - Rohkaista elintarvikealan yrityksiä laajentamaan yhteistyötään myös rajan yli. Hankkeessa kehitetään olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja hyödyntämällä verkostoyhteistyön malli, joka tehostaa:

  • tiedonsiirtoa liittyen parhaisiin ilmastoviisaisiin käytäntöihin ja menestystarinoihin elintarvikealan arvoketjuissa
  • yhteistyön kehittymistä niin paikallisella tasolla kuin rajat ylittäen
  • uusien ilmastoviisaiden käytäntöjen omaksumista elintarvikealan yrityksissä.

  Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen ja -Ruotsin alueella toimivat elintarvikealan pk-yritykset, jotka voivat toimia alkutuotannon, jalostuksen tai kaupan alalla. Hankkeesta hyötyvät myös esimerkiksi teknologiayritykset, innovaatiotoiminta, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä neuvontaorganisaatiot.

  Hanke tarjoaa pk-yrittäjille vapaan käyttöoikeuden kaikkiin hankkeen aikana tuotettuihin työkaluihin, joiden avulla on mahdollista kehittää, arvioida, parantaa ja ottaa käyttöön ilmastoviisaita käytäntöjä elintarvikealalla. Lisäksi pk-yritykset hyötyvät rajat ylittävästä yhteistyöstä Pohjois-Suomen ja -Ruotsin alueella.

  Hanketta rahoittaa Interreg Aurora -ohjelma.

   

  Hankefaktat

  Hankkeen hallinnoija & toteuttaja: ProAgria Oulu

  Osatoteuttajat:

  Luleå tekniska universitet, University of Oulu, Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Hankkeen kesto: 1.1.2023 – 31.12.2025

  Hankealue: Pohjois-Suomi ja -Ruotsi

  Rahoittaja: Interreg Aurora

  Lisätietoa