• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Diginurmi
 • Data hyötykäyttöön

  Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa. Hankkeessa kartoitetaan tekniikan keinoja, joilla voidaan pienentää lohkokohtaisia satovaihteluita ja säilyttää omavaraisuus tilan rehuntuotannossa olosuhteista riippumatta.

  Hankkeen tavoitteena on nurmentuotannon edistäminen, pellon käytön optimointi, nurmen täsmäviljelyn sekä laidunnuksen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa sivutaan tarvittaessa myös muuta kasvintuotantoa.

  Hankkeen päämääränä on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa.

   

  Hankefaktat

  Hankkeen hallinnoija & toteuttaja: ProAgria Oulu

  Osatoteuttajat: Centria & Mtech Digital Solutions Oy

  Hankkeen kesto: 1.11.2021-31.10.2024

  Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa

  Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Yhteistyökumppanit


  Asiantuntijat

  Jaakko Jokimäki
  kasvintuotannon asiantuntija, projektipäällikkö
  050 346 1993
  Lähetä sähköpostia