Ympäristökioskilta parhaat eväät uudelle tukikaudelle

 

Uusi viljelijän sähköinen työkalu, Ympäristökioski, auttaa viljelijää hänen omalle tilalleen parhaiten soveltuvien ympäristötoimenpiteiden valinnassa. Kioskilta viljelijä saa parhaat eväät tilansa ympäristötoimiin, joilla on ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellista merkitystä.

”Ympäristökioski on varsin laaja ja monipuolinen. Parhaan hyödyn omalle tilalle saa, kun Ympäristökioskin sisältöä käy läpi keskustellen eri asiantuntijoiden kanssa.” kuvailee maatalousyrittäjä Tauno Paakkari juuri julkaistua viljelijän työkalua.

Tietopankki ja sovellus apuna ympäristöviisaissa toimissa

Ympäristökioskilta saa tukea myös vuonna 2023 käynnistyvän CAP27 -suunnitelman sisältämien toimenpiteiden valintaan. Viljelijän arvokkaita resursseja säästyy, kun Ympäristökioskin kautta on helposti saatavissa omaa tilaa ja peltoja koskevaa ympäristötietoa. Ympäristökioskin avulla ympäristötoimenpiteet myös kohdentuvat tarpeiden mukaisesti ja ympäristövaikutuksia tilatasolla hallitaan nykyistä paremmin.

Ympäristökioski sisältää sekä nettisivuille kootun laajan maatalouden ympäristötoimenpiteiden tietopankin että selainpohjaisen sovelluksen, joka ehdottaa kullekin peltolohkolle valittavien ominaisuuksien pohjalta parhaiten soveltuvia ympäristötoimenpiteitä. On suositeltavaa käyttää Ympäristökioski -sovellusta, sillä sen avulla laajasta tietopankista valikoituu tilakohtaisesti keskeisimpiä toimenpiteitä, eikä resursseja kulu laajan tietopankin läpikäymiseen. Tietopankki on kuitenkin hyödynnettävissä myös itsenäisenä osana, ilman sovelluksen käyttämistä.

Maksuton apuväline viljelijän arkeen

Ympäristökioski on kehitetty ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, Oulun ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä osana Ympäristöviisas viljelijä -hanketta. Teknisestä toteutuksesta on vastannut Oulun ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian yksikön asiantuntija. Myös Oamkin tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijat ovat osallistuneet tekniseen toteutukseen ja agrologiopiskelijat tietopankin sisältöjen kokoamiseen.

Ympäristökioski on maksuton ja kaikille avoin palvelu. Nettisivustolle koottu tietopankki on käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Sovellus edellyttää rekisteröitymistä.

Ympäristöviisas viljelijä

Lue lisää

Lisätietoja
Projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Riina Rahkila
 
ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
p. 045 6578 717, riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi
 
Projektipäällikkö Virpi Käyhkö
 
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
p. 040 635 4688, virpi.kayhko@oamk.fi
 
Tietojenkäsittelyn lehtori Pekka Ojala
 
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian osasto
p. 040 141 5358, pekka.ojala@oamk.fi