• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri » Sosiaalinen vastuu - haaste vai mahdollisuus?
 • 16.11.2020

  Sosiaalinen vastuu – haaste vai mahdollisuus?

  Yritysten yhteiskuntavastuu rakentuu kestävän kehityksen kolmesta elementistä: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu.

  Vastuullisesti toimivassa yrityksessä osa-alueet ovat tasapainossa ja niitä kehitetään samansuuntaisesti. Taloudellinen vastuullisuus ja yrityksen kannattavuus mahdollistavat sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamisen. Sosiaalinen ja ympäristövastuu mahdollistavat yrityksen menestymisen myös tulevaisuudessa.

  Sosiaalinen vastuu on osa-alueista ehkä vaikeimmin määriteltävä ja mitattava. Jopa pääministerimme on peräänkuuluttanut yrityksiltä vastuunottoa. Osalla kuulijoista kommentti on nostanut niskakarvat pystyyn, mutta asiaa kannattaa pohtia pidemmälle.

  Millaista vastuunottoa ja miten toteutettuna ja odotetaan? Mitä sosiaalinen vastuunkanto tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta – mitä se vaatii ja mitä se antaa?

  Sosiaalinen vastuu on välittämistä

  Yrityksen sosiaalinen vastuu tarkoittaa muun muassa vastuuta omasta henkilöstöstä, kuten työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta ja tasa-arvosta. Välillisesti sosiaalista vastuuta kannetaan myös alihankkijoiden ja tavarantoimittajien työntekijöiden työoloista.

  Suurissa yrityksissä ja toimitusketjujen laajentuessa vastuu ulottuu jopa ihmisoikeuksiin, yhdistymisvapauteen ja lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöön.

  Sosiaaliseen vastuuseen luetaan yrityksen toiminnan vaikutukset ympäröiviin yhteisöihin, kuten asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin tai paikallisiin asukkaisiin laajemminkin. Sosiaalinen vastuu liittyy laadukkaisiin tuotteisiin ja hyvään asiakaspalveluun, työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen paikkakunnalla, verotulojen kasvattamiseen ja siten yleisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomiseen.

  Sosiaalinen vastuu on vapaaehtoista

  Sosiaalisen vastuun lähtötason määrittelevät työlainsäädäntö ja sosiaalinen lainsäädäntö, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait. Sosiaalisen vastuun taustalla on useita yhteiskunnallisesti merkittäviä kansainvälisiä julkilausumia, sitoumuksia ja standardeja YK:n ihmisoikeusjulistuksesta ja ILO:n sopimuksesta työelämän perusoikeuksista lähtien. Varsinaisesti sosiaalinen vastuunotto tarkoittaa yritysten vapaaehtoista toimintaa – toimenpiteitä, jotka ylittävät lain velvoittaman tason.

  Toiseksi, vastuullisuus erotetaan hyväntekeväisyydestä. Lahjoitukset eivät yksin tee yrityksestä vastuullista. Sosiaalisen vastuun kantaminen on siis vapaaehtoisia, mutta sitä arvostetaan yhteiskunnassa yhä enemmän. Tulevaisuudessa vastuullisuus nähdään yrityksen kilpailukykyisyyden säilymisen edellytyksenä.

  Sosiaalinen vastuu on viesti

  Sosiaalinen vastuu kiteytyy usein vuorovaikutukseen eri tahojen kanssa. Käytännössä sosiaalisessa vastuussa on pitkälti kysymys aineettomien arvojen ymmärtämisestä yrityksen menestystekijöiksi.

  Näitä arvoja ovat toimivat sidosryhmäsuhteet, tyytyväiset asiakkaat, ammattitaitoinen henkilöstö ja ympäristön asukkaiden luottamus ja hyväksyntä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen maineen tai brändin muodostumiseen.

  Jokaisella yrityksellä on oma brändinsä, tiedostetusti tai tietämättä. Vastuullista brändin rakentamista on viestiä oikea-aikaisesti ja totuudenmukaisesti yrityksen toiminnasta. Yrittäjän pitää osata sanoittaa tekemäänsä vastuullisuustyötä sekä sisäisesti että ulkoisesti eri sidosryhmille, jotta tehtyjen satsausten hyöty realisoituu kilpailueduksi. Viesti tulee kertoa kuulijan ymmärtämällä tavalla. Hyvä vastuullisuusviesti liikuttaa myös tunteita.

  Menestyvän yrityksen tärkein voimavara on sitoutunut, motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Vastuullisesti toimivassa yrityksessä koko henkilöstö on sisäistänyt yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaiset toimintatavat. Vastuullinen johtaja varmistaa toimenpiteiden toteutumisen läpi koko yrityksen.

  Mitä sosiaalinen vastuu olikaan – käytännössä?

  Sosiaalinen vastuu on vähemmän työtapaturmia, hyvää työilmapiiriä, perheen ja työn yhteensovittamista, puhtaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamista, aktiivista osallistumista paikallisen yhteisön toimintaan, vuorovaikutusta ja yleiseen keskusteluun osallistumista, totuudenmukaista viestintää.

  Se on empaattisuutta, vuoropuhelua ja elämään tyytyväisyyden edistämistä. Sosiaalinen vastuu on lähimmäisen rakkautta yrityksen näkökulmasta!

  Kirjoittajat:

  Heini IinattiLue lisää

  Marika SohloLue lisää

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  ProLiideri – vastuulllista ja kestävää johtamista.
  Lue lisää