• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Maistuvaa meiltä ja muualta
 • Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta!

  Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta! - hankkeen tarkoituksena on

  • kehittää Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymistä
  • vastata kulttuuripääkaupunkivuoden odotuksiin
  • hyödyntää kulttuuripääkaupunkivuoden tuomat mahdollisuudet.

  Hanketta toteutetaan yhteistyössä Oulun sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin 32 kunnan alueella toimivan Arctic Food Lab (AFL) -verkoston kanssa. AFL-kokonaisuus brändää pohjoisessa Suomessa tuotettua ja jalostettua ruokaa sekä arktisissa oloissa kehittynyttä ruokaperinnettä kansainväliseen tietoisuuteen.

  Hanke vahvistaa ja rakentaa AFL-verkoston ylimaakunnallista ja maarajat ylittävää yhteistyötä sekä varmistaa kumppanuuksien mahdollistamaa hyötyä Pohjois-Pohjanmaan toimijoille. Yhteistyöllä jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaalle uusia innovaatiota ja hyviä käytäntöjä muista maakunnista ja maista. Samalla jaetaan tietoa oman alueen onnistumisista. Tämä tukee alueen elintarvikealan ja yritysten kehittämistä sekä vahvistaa osaamista. Alueen yrityksiä tiedotetaan kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

  Hankkeessa valmistellaan alueellisia ja kansainvälisiä jatkotoimia esimerkiksi kartoittamalla alueen toimijoiden toiveet ja valmiudet hakea European Region of Gastronomy -statusta sekä suunnittelemalla kansainvälisen ruokatapahtuman toteutusta. Hankkeen läpileikkaavana teemana on tehokas viestintä ja tiedonvälitys, johon sisältyy myös viestintämateriaalien tuottamista Pohjois-Pohjanmaan raaka-aineista ja ruokatuotteista sekä ruokaperinteestä.

  Hankefaktat

  Toiminta-aika ja -alue
  1.9.2022–31.12.2023, 
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija ja toteuttaja
  ProAgria Oulu/
  Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Rahoittaja
  Pohjois-Pohjanmaan liitto/
  Aiko-rahoitus