• ”Kassabudjetti nosti esille monta asiaa, jotka periaatteessa tietää itsekin. Tarvitaan ulkopuolinen ihminen sanomaan ne ääneen."
  Jenni ja Tero Uusitalo
 • proagriaoulu.fi » Asiakastarinoita » Kassabudjetti auttaa hallitsemaan maksuvalmiutta
 • Kassabudjetoinnin avulla maksuvalmius hallintaan


  Ison karjan rehujen kilpailutus on Jenni ja Tero Uusitalolle yksi merkittävä keino hallita tilan maksuvalmiutta. Kuva: Ella Karttimo

  Uusi navetta on iso investointi, joka nostaa monta asiaa – myös menot – ihan uuteen mittakaavaan. Kassabudjetointi auttaa hallitsemaan tilan maksuvalmiutta ja varmistamaan, että tilillä on rahaa silloin, kun sitä tarvitaan.

  Yhdeksännen polven yrittäjät, Jenni ja Tero Uusitalo, ovat hoitaneet lypsykarjaansa uudessa ja valoissa navetassa viime kesästä lähtien Haapaveden Karsikkaan kylässä. Uusitalon tila on ollut Teron suvun hallussa vuodessa 1723.

  Jennille ja Terolle toiminta siirtyi vuonna 2007 parin yhtymävuoden jälkeen. Sen jälkeen he ovat ahkerasti kunnostaneet, rakentaneet, raivanneet ja kehittäneet perinteikästä tilaa. Uudessa ja valoisassa navetassa on tällä hetkellä 104 lypsävää, jonka lisäksi kasvamassa on 90 hiehoa ja vasikkaa.

  ”Nyt tavoitteena on saada navetta täystuotantoon, ensikot poikimaan ja lisätä päivämaitojen määrää. Kolmas robotti otetaan käyttöön jossakin vaiheessa.”

  Navetan rakentaminen sujui isäntäväen kannalta vaivattomasti ja pysyi myös kustannusarviossa. Tästä Uusitalot kiittävät ulkopuolista projektinvetäjää ja hyvää kirvesmiesporukkaa. Yhtä hallitusti sujui eläinten siirto vanhasta parsinavetasta uuteen tuotantorakennukseen.

  ”Meille oli kerrottu, mitä kaikkea voi tapahtua ja minkälainen häslinki muutostilanne voi olla. Uhkat eivät toteutuneet, vaan siirto sujui tosi nätisti. Myöhemminkään ei ole tarvinnut luopua yhdestäkään sopeutumattomasta lehmästä”, Uusitalot kertovat. Apuna lypsyrobotin käyttöönotossa olivat valtakunnallista yhteistyötä tekevät ProAgrian ja DeLavalin asiantuntijat.

  Maksuvalmiutta kassabudjetoinnilla

  Uusitalot päättivät varmistaa laajentuneen yrityksensä maksuvalmiutta kassabudjetoinnilla, jota ProAgria Oulun talousasiantuntija Markku Kalaoja heille suositteli. Sen avulla yritys voi varmistaa rahojen riittävyyden, ajoittaa ostoja ja myyntejä sekä säästää hankinnoissa. Yhdessä talousasiantuntija Lauri Töllin kanssa laadittuun kassabudjettiin koottiin tiedot tilan taloudesta ja tuotannosta.

  ”Se paljasti, kuinka paljon rahaa todella menee esimerkiksi rehuihin ja urakointipalveluihin. Esille tuli monta asiaa, jotka periaatteessa tietää itsekin, mutta tarvitaan ulkopuolinen ihminen sanomaan ne ääneen”, Uusitalot sanovat.

  Rehujen kilpailutus on ollut ensimmäinen askel hakea säästöjä. ”Kilpailuttamalla tämän kokoinen maitotila voi säästää vuodessa yli 10 000 euroa, kuten meillä rypsihankinnoissa. Isojen määrien ostaminen kerralla tuo myös säästöjä”, Tero lisää.

  Nurmipalvelujen ja -paketin hyödyntäminen on innostanut satsaamaan parempaan satoon ja tuottoon. ”Kun on paljon peltoja, ei aina tule varmistaneeksi, että kaikki lohko tuottavat tehokkaimmalla tavalla.”

  Jenni ja Tero hoitavat itse navettatyöt. Heidän lisäkseen on yksi työntekijä pelto- ja metsätöissä. Rehunteko, lietteenajo, kylvötyöt ja ruiskutukset on ulkoistettu urakoitsijoille.

  Teksti: Ella Karttimo