• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Biotalous » Rahoitusta tarjolla bio- ja kiertotalouteen
 • 23.03.2017

  Oulu ja Kempele jo mukana kärkihankkeissa – rahoitusta tarjolla bio- ja kiertotalouteen

  Bio- ja kiertotalous voivat tuoda uusia mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen. Yksi osa biotaloutta on bioenergia, jolla voidaan lisätä maaseudun energiaomavaraisuutta.

  Viime kesäkuussa kokoonnuimme Kempeleen Vihiluodon torpalle kuulemaan maa- ja metsätalousministeriön ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Tämä on osa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Kolmivuotisen ohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa.

  Infotilaisuuden järjesti Oulun seudun BiotalousLeader -hanke ja paikalla oli parikymmentä kiinnostunutta. Valtakunnallinen rahoitushaku aiheen kehittämiseksi avattiin 16.6.2016.

  MMM:n ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman mahdollisuuksia ja tavoitteita esitteli Oulun Seudun BiotalousLeaderin järjestämässä tilaisuudessa valtakunnallista rahoitusta koordinoiva kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan Elystä.

  Edellä mainitun kokeiluohjelman ensimmäiset rahoitushakemukset on saatu käsiteltyä. Mielenkiinnolla avasin listan hakuun liittyvillä nettisivuilla katsoakseni, mihin aiheisiin rahoitusta on myönnetty ja ketkä ovat onnistuneet saamaan ensimmäisinä rahoitusta.

  Hyviä esimerkkejä Oulun seudulta

  Ilahduttavaa oli löytää listalta tilaisuudessammekin paikalla ollut oululainen asiantuntijayritys, joka tekee yhteistyötä kempeleläisen edelläkävijämaatilan kanssa. Yhdessä he kehittävät maatilakokoluokan prosessilaitteistoa lietelannan korkean kierrätysasteen nostamiseksi. Keskeistä on kiinteän ja nestemäisen jakeen prosessoinnin kehittäminen separoimalla.

  Tämä on yksi esimerkki maaseutua kehittävästä toiminnasta, johon meillä on oivat mahdollisuudet laajemminkin. Alueeltamme löytyy paljon korkean tason osaamista ja tietotaitoa sekä uudenaikaisia kehityksen kärjessä olevia maatiloja ja maaseutuyrityksiä. Kun nämä tahot löytävät toisensa, koko yhteiskuntaa kehittäviä uusia menetelmiä voi saada alkunsa juuri täältä.

  Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Liminkalainen Jahotec Oy, joka valittiin juuri maaseutuyritysten Kasvu Open -ohjelmaan 15 parhaan joukossa ja utajärveläinen BioJJJJ Oy, joka esiteltiin Maaseudun Tulevaisuuden Suomi 100 -sarjassa.

  Kärkihankkeessa ja ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa mukana olevan oululaisen Biometa Finland Oy:n hanke on nimeltään Maa-Bio. Se kehittää maatilan biolannoitekiertoa ja siihen tarvittavia laitteistoja.  Koetoimintaa on Heikkisen maatilalla Kempeleessä.  

  Biometa Finland Oy on kiertotalous- ja bioenergia-alan teknologia- ja palvelutoimittaja. Sen päätuotteita ovat tuotannossa syntyneiden sivuvirtojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyvät ohjelmistot, järjestelmät ja laitteistot sekä hajautettuun energiantuotantoon soveltuvat pienbioenergialaitokset.  

  Muut kiertotalouden kärkihankkeen kokeiluohjelman rahoitusta saaneet hankkeet liittyivät biokaasulaitoksen lietteistä ja jälkimädätteistä kehitettävien lannoitteiden valmistukseen ja konsentrointiin, meren- ja järvien rannoilla kasvavien ruokojen ja vihermassojen ravinteiden talteenottoon ja kierrättämiseen sekä suurien kompostoreiden kehittämiseen ravinteiden ja lämmön hyödyntämisessä.  

  Näiden hankkeiden päätavoitteena on saada ravinteet kiertoon ja hyötykäyttöön eikä valumina vesistöihin, kehittää omavaraista energiaa, lisätä maaseudun elinvoimaisuutta sekä hyödyntää yritysyhteistyön mahdollisuuksia. Tämä kaikki parantaa pitkällä tähtäimellä vesiä, luontoaja ilmastoa.

  Rahoitusta edelleen tarjolla

  Maa- ja metsätalousministeriön kokeiluohjelma rahoittaa biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

  MMM:n lisäksi kärkihankerahoitusta samaa tavoitetta toteuttaviin hankkeisiin tarjoaa myös Ympäristöministeriön Raki 2 -hankehaku. Molemmissa on vielä runsaasti rahaa haettavaksi. Kärkihanke on koonnut myös listan, johon on koottu monia muitakin rahoituslähteitä Tekesin ja EU:n kanavat mukaan lukien. Listalla on 18 rahoituskanavaa ja mahdollisuuksia myös ravinnekiertoa ja biotaloutta edistäviin toimiin.


  Pudasjärven väki tutustui Oulun Seudun BiotalousLeaderin järjestämällä retkellä suomussalmelaisen Huutolan maatilan biokaasulaitokseen, joka kierrättää lantaa ja ruohon ravinteita. Laitos on isännän rakentama ja hyödyntää lantasäiliötä.Tuotoksena syntyy lannoitetta, sähköä ja lämpöä, tulevaisuudessa ehkä myös polttoainetta.

   

  Teksti ja kuvat:
  Taimi Mahosenaho, hankevastaava, maisema- ja ympäristöasiantuntija
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Seudun BiotalousLeader -hanke

   

  Taimi MahosenahoLue lisää

   

  Uusi kommentti

  Takaisin

  Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.
  Nimimerkki*
  Sähköpostiosoite*
  Otsikko
  Viesti*
  Visuaalinen
  varmenne*


  Kirjoita vasemmalla oleva koodi

  Energiaa ja elinvoimaa pienbiokaasulaitoksista Oulun seudulla

  Oulun Seudun Leaderin alueella on meneillään kuuden tiedotustilaisuuden sarja, joka kertoo käytännönläheisesti maatilan omatoimirakenteisista pienbiokaasulaitoksista.

  Tutustu tilaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätietoa on myös BiotalousLeader-hankkeen Facebook-sivulla. Tarjolla on lisäksi yritys- ja tilakohtainen infoklinikka, johon toivotaan myös ennakkoilmoittautumisia.

  Vuoden 2017 valintajaksot MMM-kärkihankerahoituksiin päättyvät 2.5., 31.8. ja 31.10. Rahoitus on valtakunnallista. Hyviä hakemuksia voi syntyä juuri käytännön toimijoiden ja asiantuntijatahojen yhteistyön pohjalta.