• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Onnistumme yhdessä » Nyt on hyvä aika miettiä maatilan lämmitysratkaisuja
 • 19.01.2022

  Nyt on hyvä aika miettiä maatilan lämmitysratkaisuja

  Maatilan energiasuunnitelmia on laadittu yli 10 vuoden ajan. Energia-asioiden merkitys on vuosien saatossa vain korostunut kohonneiden energiakustannusten ja ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kolme neljäsosaa kasvihuonepäästöistä.

  Vuosikymmenessä on maatiloillakin tapahtunut paljon positiivisia energiankäyttöön liittyviä asioita. Uusiin rakennuksiin käytetään uusinta tekniikkaa, jotta energiankulutusta voidaan vähentää. Nautakarjarakennusten ilmanvaihto toteutetaan painovoimaisena, valaistus hoidetaan tehokkailla led-valaisimilla ja käyttöveden lämmitykseen käytetään usein lämpöpumppuja.

  Aina on kuitenkin pohdinnan paikka, voisiko vielä tehdä jotain lisää.

  Suunnitelma Neuvo-rahalla

  Maatilan energiaratkaisuja on mahdollista pohtia Neuvo-rahoituksen avulla. Nykyisessä muodossaan Neuvo-rahaa on käytettävissä ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Koko tilan energiankäyttöä tarkastelevan energiasuunnitelman lisäksi Neuvo-rahalla voidaan laatia myös suppeampia, esimerkiksi uusiutuvaan energiankäyttöön tai energiankäytön tehokkuuteen liittyviä tarkasteluja.

  Nyt on hyvä aika miettiä sekä tuotanto- että asuinrakennusten lämmitysratkaisuja. Mitä suurempi on rakennusten lämpökuorma, sen kannattavampaa on lämmitysratkaisujen muuttaminen uusiutuvalle energialle. Kun investoinnin kustannus, energian hinta sekä mahdollinen maatiloille ja yrityksille tarkoitettu investointituki on tiedossa, voidaan laskea investoinnin takaisinmaksuaika.

  Oma sähköntuotanto on lisääntynyt merkittävästi aurinkopaneelien yleistyessä ja hintatason madaltuessa. Paneelien mitoitus ja niiden sijoittaminen edulliselle paikalle on tärkeä osa onnistunutta ratkaisua. Paneelit mitoitetaan kesäajan käytön mukaan. Kannattavinta paneelien hankinta on kohteisiin, joiden sähkönkulutus on kohtuullisen suurta ja kulutus on melko tasaista päiväkäyttöä, kuten automaattilypsynavetat ja kohteet, joissa käytetään sähkötoimisia ilmanvaihtokoneita.

  Tukea investointeihin

  Energiantuotantoon investointitukea voidaan myöntää siltä osin, kun energia käytetään maatalouden tuotantotoimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

  Maatiloille energiantuotannon investointiavustus on 40 prosenttia. Biokaasun tuotantoon avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä. Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on oltava vähintään 7 000 euroa. EU:n elpymisrahoista tukea voivat hakea myös maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset.  Elpymisrahoista tukihaku jatkuu korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

  Maatilan energiasuunnitelman avulla saa selville yrityksen energiankulutuksen ja -tehokkuuden tason. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet energiansäästöön ja -tuotantoon. Suunnitelmaan listataan arvio kannattavista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. Aikaisemmin laadittu energiasuunnitelma kannattaa päivittää nykytilanteen mukaiseksi.

  Kirjoittaja:

  Esko ViitalaLue lisää

  Esko Viitala
  energia- ja talousasiantuntija

  Uusi kommentti

  Takaisin

  Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.
  Nimimerkki*
  Sähköpostiosoite*
  Otsikko
  Viesti*
  Visuaalinen
  varmenne*


  Kirjoita vasemmalla oleva koodi

  Energiasuunnitelma
  Neuvo-rahalla.
  Lue lisää