• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Vesien varrelta » Katse vesiin metsänkäsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla
 • 30.11.2022

  Katse vesiin metsänkäsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla

  Ala-asteella luokkakaverini kysyi: Mikä sinusta tulee isona? Vastasin, että haluan ajaa metsäkonetta. Hieman vanhempana kiinnostukseni koneisiin väheni mutta haluni suunnitella ja toteuttaa hyvää metsänhoitoa vahvistui. Valmistuin metsätalousinsinööriksi keväällä 2004.

  Vaikka olen paljasjalkainen Oululainen, niin lapsuuteni lomat olen viettänyt maalla maa- ja metsätalouden töissä ja pieni maalainen minussa elää edelleen. Vapaa-aikani vietän mielelläni mökkeilemällä, kirjoja lueskelemalla sekä luonnossa liikkumalla.

  Yhteistyön voimaa vesienhoitoon

  Vesienhoidon kannalta on oleellista, että metsätaloudessa vesiensuojelu otetaan huomioon niin hakkuissa, maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa, lannoituksessa kuin metsäteiden rakentamisessakin. Katse vesiin metsänkäsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla -hanke pyrkii aktivoimaan ja tietoa välittämällä tukemaan metsäalan toimijoita, yksityisiä maanomistajia ja vesienhoidosta kiinnostuneita yhteistyötahoja vähentämään vahingollisia metsänhoidon vesistövaikutuksia metsänhoidon toimenpiteissä. Hankkeessa haetaan Oulujoen-Iijoen vesinhoitoalueelta 5 valuma-aluetta, joista tähän mennessä 3 on valittu. Valitut kolme valuma-aluetta ovat Kouvanjoen valuma-alue (Pudasjärvi), Poikajoen valuma-alue (Muhos) ja Piipsjärven valuma-alue (Oulainen).

  Näiden valuma-alueiden toimijoille ja metsänomistajille järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa arvioidaan ko. valuma-alueiden metsän käsittelyn vesistövaikutuksia, perehdytään paikkatietotyökaluihin ja vesiensuojeluratkaisuihin, joita voidaan hyödyntää metsänkäsittelytoimenpiteiden vesiensuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueilla toteutettuhin ja vireillä oleviin kohteisiin tutustumalla saadaan tietoa hyvistä käytännöistä ja yhteistyön tarpeista.

  Metsätaloudessa on oleellista, että vesiensuojelu otetaan huomioon niin hakkuissa, maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa, lannoituksessa kuin metsäteiden rakentamisessakin.

   

  Valuma-alueille järjestetään myös maastoretkeilyjä, joilla päästään näkemään ja keskustelemaan toimintatavoista.
  Keskustelujen pohjalta hankkeessa työstetään pilottialueille vesienhoidon kulmakivet, jotka esitellään ja tuodaan metsätoimijoiden ja metsänomistajien laajempaan käyttöön tarinakartoilla ja sähköisesti jaettavilla infokorteilla. Hankkeen kautta metsätoimijoille ja metsänomistajille muodostuu yhtenäisempi käsitys hakkuu- ja metsänhoitotöiden vesiensuojelun tarpeista ja toteutuksesta.

  Koskien kuohuntaa ja tehostettua vesiensuojelua

  Perehtyessäni valittujen valuma-alueiden ominaispiirteisiin, huomasin kuinka upeita paikkoja Pohjois-Pohjanmaan alueelta löytyykään. Poikajoen alaosassa on Isterinkoski, joka on varmasti yksi hienoimmista luontokohteista maakunnassa. Piipsjärvi on arvokas luonnonsuojelukohde ja sillä on upea maisemaa parantava vaikutus. Kouvanjoessa elelee lisääntymiskykyinen jokihelmisimpukka eli raakkupopulaatio, joka on todettu erittäin uhanalaiseksi ja näin ollen on luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Kouvanjoen valuma-alueelle onkin tehty n. 10 -vuotta sitten vesiensuojeluhanke, jossa tehtiin useita kymmeniä putkipatoja vesiensuojelun maksimoimiseksi.

  On ollut ilo perehtyä valuma-alueiden erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja vesiensuojelun kannalta keskeisiin kohteisiin. Olen dokumentoinut valokuvin ja videoin potentiaalisia vesiensuojelun paikkoja sekä aiemmin tehtyjä tehostettuja vesiensuojelurakenteita. Odotan innolla, että pääsen keskustelemaan tekemistäni havainnoista metsänomistajien ja toimijoiden kanssa sekä kuulemaan haasteista, joita he ovat metsänhoidon vesiensuojelussa kohdanneet.

  Etsitään yhdessä ratkaisut haasteisiin. Tästä on hyvä jatkaa.

   

  Kuvat ja teksti:

  Ari Kangas
  projektipäällikkö
  Suomen metsäkeskus

  Uusi kommentti

  Takaisin

  Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.
  Nimimerkki*
  Sähköpostiosoite*
  Otsikko
  Viesti*
  Visuaalinen
  varmenne*


  Kirjoita vasemmalla oleva koodi

  VENE – verkostoneuvontaa
  Lue lisää