• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VENE
 • VENE - verkostoneuvonta

  Hankkeen tavoitteena on

  • koordinoida laajapohjaisen, maakunnallisen, vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistävän VYYHTI-verkoston toimintaa ja kehittää verkostotoiminnan tuloksellisuutta
  • neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa
  • parantaa rajavesistöihin liittyvän tiedon välittymistä maakuntien välillä ja mahdollistaa maakuntien väliset yhteistyöhankkeet
  • lisätä Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttäjien ja karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden määrää
  • lisätä paikallisten kunnostustoimijoiden osaamista erityisesti seurantaan liittyen
  • nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

  Toimenpiteiden hyödyt

  • monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden kasvu
  • vesistöjen tilan paraneminen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden edistäminen
  • toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin liittyvän tiedon määrän kasvu tietoa kokoavassa Vesistökunnostajan karttapalvelussa
  • paikallisten kunnostustoimijoiden osaamisen lisääntyminen, minkä myötä kunnostushankkeiden laatu ja vaikuttavuus paranevat
  • toimijakentän laajentuminen
  • uusien toimijoiden aktivoituminen toimintaan eri toimijaryhmistä ja sektoreilta

  Hankefaktat

  Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.11.2023.

  ProAgria Oulu hallinnoi ja toteuttaa hanketta yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa.

  Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

  Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on myöntänyt hankkeelle vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta 207 000 €. Hankkeen kustannusarvio on 300 000 €. Rahoituksessa mukana olevat kunnat:

  • Taivalkoski
  • Pudasjärvi
  • Ii
  • Oulu
  • Tyrnävä
  • Liminka
  • Pyhäjoki
  • Haapavesi
  • Haapajärvi
  • Sievi
  • Reisjärvi
  • Ylivieska

  Rahoitukseen osallistuu myös Pohjois-Pohjanmaan liitto.