MKN Maisemapalvelut

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tukevat maaseutumaisemien ja -yritysten ympäristön kehittämistä käytännönläheisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Maisemanhoidon palvelut

 • Maaseutuympäristön hoitoon liittyvät projektit
 • Maatalouden ympäristötukiin ja hankkeisiin liittyvä asiantuntijatyö
 • Neuvonta, koulutus, suunnitelma ja tiedotushankkeet, joissa painottuvat
  * perinnemaisemat
  * maiseman- ja luonnonhoito
  * luonnonhoitopellot
  * kosteikot
  * suojavyöhykkeet
  * edellisiin liittyvät maatalouden ympäristösopimukset (entiset erityistuet), ei-tuotannolliset investointi- ja muut tuet viljelijöille ja yhdistyksille
 • Kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
 • Kyläkävelyt
 • Kuntien niittyjen ja peltojen kartoitukset ja hoitosuunnitelmat RAMS-hoitoluokkiin
 • Maaseutumatkailun ympäristöjärjestelmät
 • Maatilojen toimintajärjestelmiin ja tilajärjestelyihin liittyvä ympäristönsuunnittelu
 • Suunnitelmat ja hankkeet yksityisille, yrityksille, kunnille ja seurakunnille

Tietoa vuoden 2020 maiseman- ja luonnonhoidon sopimuksista täällä

Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluista.

Hanketoiminta

Teemme monipuolista kehittämistyötä maiseman- ja luonnonhoitoon sekä vesienhoitoon ja -kunnostuksen liittyen hanketoiminnan kautta. Hallinnoimme itse hankkeita ja olemme mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa. Tällä hetkellä hallinnoimme hankkeita Vieraskasvit hallintaan, Pohjoisen maisemahelmet, Voimaa vesistöistä, Verkostoilla tehoa vesienhoitoon ja Ympäristöviisas viljelijä.

Kartoita maatilasi maiseman
ja luonnon arvokohteet!

Samalla voit hyödyntää Neuvo 2020 -palvelut: maatilasi käytettävissä 10 000 euroa ohjelmakauden 2015-2020 aikana. Lue lisää

Tilaa maisema- ja luontokohteiden kartoitus tästä.

Kampanjat

Olemme mukana Pieni pala maaseutua järjestökampanjassa 2020-2021. Täältä voit kuunnella tallenteen Pyhännän Tavastkengän maa- ja kotitalousseuran maisemaprojektin esittelystä.

Voit tutustua myös aiempien kampanjoidemme aineistoihin: Vieraslajitalkoot ja Niittyheinä ja kissankello.

Vuoden maisemateko

Maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet jo viitenä vuonna peräkkäin Vuoden maisemateon. Valtakunnallinen maisemateko valitaan alueellisten voittajien joukosta.

Vuoden 2020 maisematekokampanjan teemana on Niityn lumo. Kannustamme yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta. Kilpailuaikaa on 30.9.2020 saakka.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet kilpailuun

Aiempien vuosien maisemateot Pohjois-Pohjanmaalla
2019: Vesiruton torjunta Vuotungissa, Kuusamo ja Ympäristötietoisuus- ja maisematekopalkinnot
2018: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen, Siikalatva 
2017: Salpalinjan entisöinti, Kuusamo
2016: Kurkelanjärven kosteikon ja laitumen kunnostus, Tavastkenkä, Pyhäntä

2015: Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus, Pulkkila

Vieraskasvit hallintaan!
Lue lisää

Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa perinnemaisemista.
Lue lisää

Voimaa vesistöistä.
LUE LISÄÄ
 
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon.
LUE LISÄÄ
 
Ympäristöviisas viljelijä.
LUE LISÄÄ
 
Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.
LUE LISÄÄ

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat kertovat Maisema mielessä -blogissaan kauniista ja arvokkaista maisemista
sekä työstä niiden takana.

LUE LISÄÄ