• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Luomu » Luomukotieläintuotannon aloittaminen
 • 10.02.2016

  Sanna Suomela: Kotieläimet siirtymävaiheen kautta luomutuotantoon

  Luomukotieläintuotannon voi aloittaa tila, jonka pellot ovat jo aiemmin olleet luomussa, mutta myös yhtä aikaa sekä pelto- että eläintuotannon osalta. Luomukotieläintuotannon sitoumus edellyttää kaksipäiväistä koulutusta luomukotieläintuotannosta. ProAgria Oulu järjestää luomukotieläinpäivät 1.–2. maaliskuuta Limingan Tupoksessa Vihiluodon Kalan tiloissa.

  Luomukotieläintuotantoa harkitessa ensimmäisiä selvitettäviä asioita ovat tuotantorakennusten eläintilojen pinta-alojen ja valoa läpäisevän materiaalin riittävyys sekä laidunnusmahdollisuus. Neuvo 2020 -palvelua on mahdollista hyödyntää kartoitettaessa luomutuotannon mahdollisuuksia tai laadittaessa eläintenhoitosuunnitelmaa, joka edellytetään luomukotieläintilalta.


  Kuva: Anna-Leena Vierimaa

  Luomukorvauksen saadakseen tilalla tulee 0,30 eläinyksikköä sopimushehtaaria kohti. Tilalla voi olla sekä tavanomaista että luomueläintuotantoa, kunhan kyseessä on eri eläinlaji. Samalla tilalla ei siis voi olla esimerkiksi luomulihanautoja ja tavanomaisia lypsylehmiä, mutta luomulihanautoja ja tavanomaisia lampaita voi olla.

  Luomukotieläintilalliseksi aikovan on ilmoitettava luomuvalvontaan eläintuotanto – yhtä aikaa pellot ja eläimet siirtävän myös peltotuotanto. Ensimmäisessä tuotantotarkastuksessa selvitetään, että tilalla on edellytykset harjoittaa luomukotieläintuotantoa ja ehtoja on noudatettu. Jatkossa tilalla tehdään vuosittainen tuotantotarkastus, jossa valvotaan sekä pelto- että eläintuotanto samalla kertaa. Tarkastus on tilalle maksullinen.

  Sekä eläimillä että eläimiltä saatavilla tuotteilla on siirtymävaihe luomuun eli vähimmäisajanjakso, joka eläimen on kasvettava luonnonmukaisesti ennen tuotteen tai eläimen markkinoimista luomuna. Maidon ja lampaan siirtymävaihe on kuusi kuukautta, naudan 12 kuukautta – joka tapauksessa vähintään kolme neljännestä niiden elämästä. Esimerkkinä maitotilan kolme eri-ikäistä eläintä, joiden luomuun siirtyminen alkaa 1.5.2016:

  • Lehmä nimeltä Aika, syntynyt 8.10.2008, maito luomua 1.11.2016 alkaen, liha luomua 7.1.2039
  • Hieho nimeltä Malli, syntynyt 5.2.2015, maito luomua heti poikimisen jälkeen, liha luomua 14.1.2020
  • Lehmävasikka nimeltä Nappi, syntynyt 13.1.2016, maito luomua heti poikimisen jälkeen, liha luomua 1.5.2017

  Luomukotieläintilan tulee hankkia ostoeläimet ensisijaisesti luomutiloilta tai jos ei niitä ole saatavilla, tietyin rajoituksin voi hankkia naaraspuolisia eläimiä myös tavanomaisesta tuotannosta. Siitossonni ja -pässi voivat olla tavanomaisesta tuotannosta ilman erillistä lupamenettelyä.

  Luomumärehtijöillä on 100-prosenttinen luomurehuvaatimus karkea- ja väkirehujen osalta. Kivennäisten tulee olla luomuhyväksyttyjä. Nautojen ja lampaiden päivittäisen ruokinnan on koostuttava vähintään 60-prosenttisesti karkearehusta kuiva-aineesta laskettuna. Vasikoita on juotettava maidolla kolme kuukautta ja karitsoita 45 päivää.

  Luomueläimiä lääkittäessä hoitokertoja voi olla 12 kuukauden aikana maksimissaan kolme. Jos eläimen tuotantoelinkaari on alle vuoden, voi hyväksyttyjä lääkityskertoja olla vain yksi. Lääkityskertoihin ei lasketa loislääkityksiä ja rokotuksia. Varoaika luomutuotannossa on kaksinkertainen tavanomaiseen tuotantoon nähden. Esimerkiksi utaretulehduslääkityksen varoaika tavanomaisessa tuotannossa on kuusi vuorokautta ja luomussa 12 vuorokautta.

  Keinosiemennys on luomussa sallittua, mutta alkionsiirto ei. Vasikoiden nupouttaminen ja sarvien sahaus edellyttää luvan hakemista, ja ne tekee eläinlääkäri.


  Kuva: Anna-Leena Vierimaa

  Eläinsuojan ikkunoiden tai muun valoa läpäisevän materiaalin määrä seinissä ja/tai katossa tulisi olla vähintään viisi prosenttia lattiapinta-alasta. Lampailla ja naudoilla kiinteän lattian osuus on vähintään puolet eläimelle asetetusta pinta-alavaatimuksesta. Luomupihatossa pitää olla tilaa kuusi neliötä eläintä kohti, josta kiinteää tilaa tulee olla kolme neliötä.

  Uuhi karitsoineen tarvitsee tilaa aina vähintään kaksi neliötä. Emolehmän tilavaatimus on vähintään yksi neliö sataa kiloa kohti. 700-kiloinen emo tarvitsee tilaa seitsemän neliötä, josta kiinteää on oltava 3,5 neliötä. Alle 30 eläinyksikön tilat voivat pitää eläimet kytkettyinä poikkeusluvalla, muuten eläinten kytkeminen ei luomussa ole sallittua.


  Kuva: Anna-Leena Vierimaa

  Laidunkaudella kaikkien nautojen ja lampaiden on päästävä päivittäin laitumelle. Yli vuoden ikäisille sonneille riittää ulkotarha tai jaloittelualue. Normaali laidunkausi Pohjois-Suomessa on kolme kuukautta. Luomueläimiä on ulkoilutettava myös talvella. Talviulkoilutuksesta voidaan luopua, jos eläimet eivät ole kytkettynä, laidunkautta on jatkettu normaalia pidemmäksi ja kaikki eläimet ovat päässeet päivittäin laitumelle.

  Sanna SuomelaLue lisää

  Sanna Suomela
  lihanauta- ja luomuasiantuntija
  ProAgria Oulu

   

   

  Uusi kommentti

  Takaisin

  Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.
  Nimimerkki*
  Sähköpostiosoite*
  Otsikko
  Viesti*
  Visuaalinen
  varmenne*


  Kirjoita vasemmalla oleva koodi


  Kysy lisää ProAgria Oulun luomuasiantuntijoilta!

  Olli Valtonen, puh. 040 735 5519
  Anna-Leena Vierimaa, puh. 0400 138 733
  Sanna Suomela, puh. 0400 412 637
  Satu Huovinen, puh. 040 513 3149
  Maire Pikkarainen, puh. 040 845 3580
  Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
  Leila Laine, puh. 045 657 8718

  Lisätietoa palveluistamme.