• proagriaoulu.fi » Karvakorvat työkaverina » Hankkeen toimintaa » Yrityskohtaiset toimenpiteet
 • Yritysryhmähankkeen yrityskohtaiset toimenpiteet

  Yrityskohtaisina toimenpiteinä on toteutunut erilaisia koulutuksia, kuten SEAL vaativien vuorovaikutustaitojen -koulutus, Coaching with Connection -istuntaopettajakoulutus sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus. Yrittäjät ovat myös kouluttaneet asiantuntijoiden ohjauksessa eläimiään eläinavusteisessa työssä toimimiseen. Yrityksille on myös tuotettu erilaista markkinointimateriaalia ja yritysvideoita.

  Turkan Ratsurinne Ay

  Turkan Ratsurinteellä on tavoitteena kehittää kehitysvammaisten päivätoimintaa. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat palvelun hinnoittelu, toiminnan suunnittelu, markkinoinnin suunnittelu ja toiminnan näkyväksi tekeminen. Yritys on suunnitellut vuoden 2019 aikana kehitysvammaisten päivätoiminnan pilotin toteutuksen. Varsinainen pilotti käynnistyy vuoden 2021 aikana.

  Toisena tavoitteena on vaellusratsastuksen kehittäminen. Tähän liittyen yritys toteutti opintomatkan Islantiin keväällä 2019. Matkalla tutustuttiin kahteen vaellusratsastuksia tarjoavaan yritykseen. Opintomatkalla hankittiin tietoa pidempien vaellusten suunnitteluun, hinnoitteluun, tuotteistamiseen, henkilöstömitoitukseen, reittien aikataulutukseen jne.

  Ruska Laukka Ky

  Omien hevosten ja henkilökunnan kouluttamiseksi uusiin tarpeisiin toteutettiin Maria Fraser-Baggströmin koulutukset vuonna 2019. Koulutusten aiheena olivat mm. hevoslähtöinen kouluttaminen, nuorten hevosten aloittaminen hevosavusteiseen työhön, maastakäsin työskentely sekä valmentaminen hevosen biomekaniikkaa tukevaan ratsastukseen.

  Ruska Laukka järjesti avoimien ovien päivän. Avoimien ovien päivässä tavoitteena oli esitellä eläinavusteista toimintaa erityisesti sosiaali-, kasvatus- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Paikalla oli noin 30 ammattilaista ja palaute oli hyvää.

  Ruska Laukassa on hankkeen aikana alkanut toimimaan viikoittain useampi aikuisten hevos- ja maatilatoimintaryhmiä, sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaina mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Ryhmien toiminta ja yhteistyö muiden tahojen kanssa on vakiintunut osaksi yrityksen toimintaa. Myös eläinavusteisen toiminnan palveluvalikoima on lisääntynyt ja jalostunut.

  Tmi Hirnuva Hevonen

  Tmi Hirnuvan Hevosen tavoitteena on oman ammattitaidon ja osaamisen lisääminen. Tähän liittyen syksyllä 2019 järjestettiin koulutus, jonka tavoitteena oli yrityksen hevosten osaamisen lisääminen asiakastyössä. Lisäksi päivän aikana paneuduttiin omien ohjaus- ja opetustaitojen kehittämiseen sekä oman kehotietoisuuden ja taitojen lisäämiseen. Koulutukset jatkuvat vuoden 2020 aikana.

  Ratsastusterapia P. Tuomivaara

  Yrityksen tavoitteena on eläinavusteisen voimavarakeskeisen työnohjaus -palvelun kehittäminen.

  Ratsastusterapia P. Tuomivaara pilotoi syyskaudella 2019 eläinavusteisen työnohjausryhmän. Ryhmästä saatiin todella hyvää palautetta, ja nyt on jo meneillään muutama pitkäkestoinen eläinavusteinen työnohjausryhmä.

  Työnohjausesitettä eläinavusteisesta työnohjauksesta suunniteltiin syksyllä 2019.

  Pauliina Tuomivaara osallistui Sanna Mattila-Rautiaisen ja Heta Rautiasen vetämään koulutukseen syksyllä 2019 oman hevosen ja koiran kanssa. Koulutuksen tavoite oli hevosten ja erityisesti koiran osaamisen ja taitojen lisääminen asiakastyössä, omien ohjaus- ja opetustaitojen kehittäminen sekä oman kehotietoisuuden ja taitojen lisääminen. Jatkuva eläinten koulutus on vakiintunut yrityksen toimintaan hankkeen aikana.

  Ratsastusterapia P. Tuomivaara on käynnistänyt hankkeen aikana eteenpäin kehitettyä työnohjauspalvelua Voimatarina-aputoiminimellä.

  Kondis Oulu Oy

  Yrityksessä työskentelevä Valtteri Horko aloitti Personal Trainer koulutuksen tukemaan asiakkaiden yksilöllisiä voimavaroja. Tavoitteena on suunnitella ja kehittää luontoliikunnan palvelumuotoja, niin yksilöille kuin ryhmille. Koulutus kestää huhtikuuhun 2020 saakka.

  Lisätietoa