Yrityskäynnit – kehittämiskohteista kohti tavoitteiden asettamiseen

Missä mennään ja missä haluaisin muuttua?

Yrityskäynnit tehtiin MaitoManagerin testiyrityksiin joulukuun 2015 aikana. Yrityskohtaisten käyntien tarkoituksena oli selvittää, millaisia johtamisen kehittämiskohteita ja kipupisteitä yrityksissä on. Tätä selvitimme MaitoManageri-hankkeessa Johtaminen ja johtajuus-kyselyn ja yhteisen keskustelun avulla.

Jokaisessa yrityksissä oli omanlaisiaan johtamisen kehittämiskohteita. Pääsääntöisesti kehittämiskohteet olivat oman ajankäytön hallintaan liittyviä. Suunnitelmallisuuden todettiin olevan yksi tärkeimmistä asioista suuren maitotilayrityksen johtamiselle.

Case 1. Yrityksessä on 120 lypsävää sekä nuorkarja. Yritystä hoitaa pariskunta, joilla on nuoria lapsia. Vanhempainvapaiden vuoksi navetalla on säännöllisesti lomittajia. Suunnitteilla on kokoaikaisen työntekijän palkkaaminen. Kesäajaksi palkataan kesätyöntekijä.

Tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2016-2017 aikana yrityksessä päästäisiin eroon ”tulipalojen sammuttamisesta”. Yhdessä suunniteltiin seuraavia askelmia:

  • Säännöllinen toimistopäivä/kuukausipalaveri (ensimmäinen ke 30.12.2016)
  • Ohjeiden laadinta (mm. ruokkijan käyttöön)
  • Kassabudjetti ja investointilistan läpikäynti keskustellen
  • Lomittajalle kysymys: mihin asioihin tarvitaan ohjeistusta tai parantamista?
  • Töiden listaaminen tammikuussa (tunnista tulipalot)
  • Juokseville töille valkotaulu (itseä ja kesätyöntekijää varten)

Kolmessa testiyrityksessä todettiin, että tavoitteena MaitoManagerin aikana on siirtää vastuuta yritystoiminnasta yhä enemmän nuoremmalle sukupolvelle. Tällaisissa tapauksissa pohdimme yhdessä ensimmäisiä askelmia. Mitä asioita tuleva sukupolvi haluaisi oppia? Mistä nykyinen sukupolvi haluaisi luopua?

Case 2. Yrityksessä on n. 160 lypsävää sekä nuorkarja. Yrityksessä ovat osakkaana pariskunta sekä heidän poikansa. Ajatuksena on ollut palkata kokoaikainen ulkopuolinen työntekijä, mutta tällä hetkellä siihen ei ole mahdollisuutta. Töitä on paljon ja työskentelytavat poikkeavat toisistaan, joka aiheuttaa eripuraa. Erityisesti kesä on haastava, koska peltotyöt vievät paljon aikaa. Kesäksi palkataan lisää työvoimaa.

Tavoitteena on saada jokaiselle osakkaalle 1 vapaapäivä viikossa. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjaon selkeyttämistä, vastuiden uudelleenjakamista ja ajankäytön tehostamista rutiinien avulla. Suunniteltiin seuraavat ensiaskeleet:

  • Työmäärän kirjaaminen yhden viikon ajalta (rutiinien ja epäsäännöllisempien töiden hahmottaminen)
  • Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi: Mistä töistä/kokonaisuudesta olen valmis luopumaan? Minkä työn/kokonaisuuden haluaisin ottaa?

MaitoManagerissa kokeilemamme työkalut tähtäävät mm. näiden haasteiden selättämiseen ja uusien toimintatapojen juurruttamiseen.

 

        

Lisätiedot:

projektivastaava
Heta Jauhiainen
puh. 045 657 8704
heta.jauhiainen(at)proagria.fi