• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri » Taloudellinen vastuu on yrityksen kivijalka ja hyvän tuloksen perusta
 • 31.05.2022

  Taloudellinen vastuu on yrityksen kivijalka ja hyvän tuloksen perusta

  Vastuullisesti toimiva yritys voi saada sillä kilpailullista etua. Jos vastuullisuudesta ei kerro ulospäin, jäävät taloudelliset hyödyt täysimääräisesti saavuttamatta. Yritys on kokonaisuus. Yhä mutkistuvassa maailmassa etenkin maataloustuotteiden osalta ihmiset ovat herkkiä reagoimaan eri suuntiin. Talous on seurausta toimenpiteistä, joita yritys tekee.


  Corporate Social Responsibility (CSR) tarkoittaa yrityksen yhteiskuntavastuuta. Se näkyy yhä enemmän yrityksistä ulospäin ja sen merkitys korostuu. Yritykset, joilla vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa, pyrkivät saavuttamaan kilpailuetua ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

  Professori Archie Carroll on kuvannut yrityksen yhteiskuntavastuuta pyramidin muodolla. Jotta pyramidin huippu voidaan tehdä, täytyy ensin rakentaa huomattavasti suurempi pohja.

  Yrityksen tärkein tavoite on tuottaa voittoa. Ilman käytettäviä varoja pyramidissa ei voi edetä ylemmäs. Osakeyhtiölaissa sanotaan, että voiton tavoittelu on osakeyhtiön ensisijainen tavoite. Voiton tekemisen ohella on toimittava lakien ja asetusten mukaan – hoitaa verokirjanpito ja muut yhteiskunnalta tulevat vastuut.

  Nämä kaksi asiaa voidaan ajatella pyramidin kahdeksi perustavanlaatuiseksi pohjaksi, josta voidaan nousta eteenpäin.

  Eettinen vastuu. Kun yritys tekee voittoa ja toimii lakien mukaan, on seuraava askel toimia reilusti ja moraalisesti oikein. Tästä pystyy jo rakentelemaan myös liiketaloudellista hyötyä markkinoinnin avulla.

  Työntekijät. Vastuulliseen yritykseen on helpompi saada hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä. Vuosittain pidetään kilpailuja parhaasta työpaikasta. Sillä luodaan myös yrityksen ulkoista imagoa korostamalla vastuullisuutta.

  Tuotanto. Jotta ihmiset saadaan tekemään valintoja oikeilla perusteilla, on osattava viestiä taitavasti ulospäin. Erityisen tärkeää etenkin ilmasto- ja lihansyöntikeskustelujen ollessa esillä on tuoda esiin tosiasioita luulojen sijaan.

  Kilpailukykyä brändäyksellä

  Brändiä rakennettaessa tulee huomioida kaikki siihen eniten vaikuttavat tekijät: jakelukanavat, sponsorointikohteet, tuote itsessään ja myös yrityksen hyväntekeväisyyteen liittyvät työ.

  Brändin merkitys korostuu, koska monilla aloilla tuotantolaitteet ja -prosessit tulevat yhä useammille tahoille helpommin saavutettaviksi. Tämän vuoksi kilpailukykyä haetaan brändin avulla.

  Brändin imago sisältää kaiken sen, mitä kuluttaja ajattelee brändistä: tuotemerkin, fyysisen tuotteen sekä sen takana olevat tunteet ja yhtymäkohdat.

  Monesti kuluttaja näkee käyttämänsä brändin samantyylisenä kuin itse on tai ainakin, millaiseksi haluaa tulla. On jopa väitetty brändien olevan ”ready-made identities” – vapaasti suomennettuna ”valmiiksi tehtyjä identiteettejä”.

  Imago ei ole koskaan valmis

  Imagon rakentaminen ei ole koskaan valmis. Muutokset yhteiskunnassa ja asenteissa muuttavat jatkuvasti ihmisten näkemyksiä. Taitava yritys huomioi nämä muutokset, mutta seuraa myös toisten yritysten toimenpiteitä.

  Nykyisin imagon rakentamisessa pyritään hyödyntämään myös toisia brändejä, joiden avulla omaa brändiä saadaan vietyä haluttuun suuntaan. Esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin, joissa on halutunlaisia brändejä esillä, voi viedä omaa imagoa sopivaan suuntaan oikea kohderyhmä huomioiden. Tuotetaan esimerkiksi maataloustuotteita sellaiselle taholle, joka hoitaa asiansa mallikkaasti.

  Kirjoittaja:

  Olli NurkkalaLue lisää

  Olli Nurkkala
  palvelupäällikkö, talous ja johtaminen

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  ProLiideri - vastuullista ja
  kestävää johtamista
  Lue lisää