• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Yrittäjänä hevosalalla
 • Yrittäjänä hevosalalla

  Lordalex;

  ProAgria haluaa olla mukana valjastamassa hevosalan liiketoimintaasi menestykseen. Lue lisää ProAgrian palveluista hevosyrittäjälle.

  YritysAgro -hanke jatkaa HevosAgron käynnistämää hevosyritysten neuvontaa. YritysAgro opastaa alkuun ja tiedottaa myös hevosalan yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä ja uuden ohjelmakauden tuissa ja mahdollisuuksissa.

  Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista, pitäen sisällään mm. hevoskasvatuksen, hoitopalveluiden tuottamisen, valmennustoiminnan, ratsastuskoulutoiminnan ja matkailutoiminnan. Alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi alalla on runsaasti harrastus- ja sivutoimista yrittäjyyttä lähestyvää toimintaa.

  Hevostalleista yritysmuotoisesti toimivia on noin 3000, mikä on noin viidesosa kaikista noin 15 000 tallista. Hevostalouteen on arvioitu perustettavan uusia yrityksiä 100-200 vuosittain, joskin viime vuosina määrä on ollut tätä alhaisempi. Noin 3-10 hevosta työllistää yhden henkilön, ja Suomen hevostalous työllistää koko- tai osa-aikaisesti yli 15 000 henkilöä koko maassa. Hevostalous on ollut nopeasti kasvava toimiala, jonka kasvu viime vuosien taloudellisessa taantumassa on jonkin verran hidastunut, muttei pysähtynyt, kuten monilla muilla toimialoilla. Hevostalouden rahavirrat ovat kokonaislaskelmien mukaan arvioituna noin 0,34 mrd. euroa.

  Hevonen on myös linkki maaseudun ja kaupungin välillä. Sen rehun tuottamiseen tarvitaan aina maaseutua ja peltopinta-alaa käytetään yhä enemmän hevosrehun tuotantoon.

  Pohjois-Pohjanmaan hevosalan palveluhakemisto

  Menesty hevosyrittäjänä -opas

  Hevosyrittäjä.fi sivuston oppaat: mm:
  Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta -opas
  Osana johtamisen ja liiketoiminnan opasta koottu excel-pohjainen hinnoittelulaskelma

  Hevosalan tietopaketit (2004-2006, huom voi sisältää vanhentunutta tietoa):
  Hevosyrityksen johtaminen
  Hevosalan yrityksen talousasioiden hallinta
  Hevosalan yrityksen asiakkuuden hallinta
  Kumppanuuksien ja resurssien hallinta
  Hevostilan tuotantoprosessien hallinta
  Hevosaines

  HAMK: lisätietolähteitä hevosalasta, mm:
  Hevoset ja kunta - rajapintoja (2014)
  Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus (2014)
  Hevostalous lukuina (2013) 
  Katsaus hevosalan yritystoimintaan (2010) 
  Kasvava hevosala (2007)
  Hevostalous maatiloilla (2004)