Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

18.05.2020

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Työtä tehdään osana juuri käynnistynyttä Ympäristöviisas viljelijä -hanketta, ja siinä hyödynnetään uusinta tutkimustietoa. Tavoitteena on luoda kestävää pohjoista ruuantuotantoa edistäviä työkaluja, auttaa varautumaan muuttuviin ympäristöoloihin ja lisätä viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan kahdella osavaluma-alueella, Tyrnävän Leppiojalla ja Siikajoen Ohtuanojalla. Pilottialueiden valinnassa painotettiin alueen maanviljelijöiden kiinnostusta ympäristöviisaaseen toimintaan, maatalouden osuutta alueen maankäytöstä ja vesistöjen tilaa. Pilottialueilta kootaan erilaista ympäristö- ja vedenlaatutietoa ja otetaan muun muassa vesinäytteitä.

Tietoa oman tilan ympäristövaikutuksista

Pilottialueilla toimivilla viljelijöillä on mahdollisuus vahvistaa tietämystään ja osaamistaan ympäristöviisaista viljelymenetelmistä ja ilmastonmuutokseen varautumisesta ja toimia näin kestävän ruuantuotannon edelläkävijöinä.

Tietämyksen ja osaamisen vahvistamisen lisäksi pilottialueilla toimivat ja hankkeen toimintaan aktiivisesti osallistuvat viljelijät saavat tietopaketin toimintansa ympäristövaikutuksista. Tietopakettiin kootaan mukaan myös maatilan positiiviset ympäristövaikutukset. Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta.

Ratkaisuja kestävään viljelyyn

Kestävän ruuantuotannon ratkaisuja kehitetään osana vuoden 2020 alussa käynnistynyttä Ympäristöviisas viljelijä -hanketta. Hankkeessa etsitään kestävän viljelyn ratkaisuja erityisesti maakuntamme keskeisiin ympäristökysymyksiin, kuten:

  • turvemaiden viljely
  • hiilensidonta
  • karjanlannan hyödyntäminen
  • happamien sulfaattimaiden haittojen hallinta
  • maan kasvukunnon parantaminen

Valituilla pilottialueilla toimivat viljelijät voivat ilmoittautua mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä hankkeen asiantuntijoihin. Pilottialueilla kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko maakunnan alueella.

Tietoa hankkeesta

Ympäristöviisas viljelijä -hanketta toteutetaan vuosina 2020-2022 Pohjois-Pohjanmaalla. Hanketta toteuttaa ProAgria Oulu yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Lisätietoa

Riina RahkilaLue lisää

puh. 045 6578 717
riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi

Marika SohloLue lisää
puh. 043 826 6494
marika.sohlo@proagria.fi

Ympäristöviisas
viljelijä -hanke.
Lue lisää