• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Ympäristöviisas viljelijä » Ympäristövastuullisuus – minimitason yli niin että heilahtaa
 • 25.01.2021

  Ympäristövastuullisuus – minimitason yli niin että heilahtaa

  ”Jokaiselle meistä kuuluu vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä.”
  - Ympäristöperusoikeus

  Olet saavuttanut vastuullisen tuotannon minimitason, kun toimintasi täyttää kaikki vaadittavat lakipykälät ja eri tahojen asettamat velvoitteet. Minimitasoon päästäksesi olet todennäköisesti ainakin pitänyt kirjaa tuotantoon liittyvistä työvaiheista, huolehtinut ajallaan erilaisten hakemusten palauttamiset ja täyttänyt maataloustukien ehdot. Myös vastuu ympäristön huomioinnista on kirjattu perustuslakiin ympäristöperusoikeuksiin.

  Voit jäädä tälle tasolle tai jatkaa vapaaehtoisilla toimilla ympäristön huomiointia seuraavalla tasolla, jota myös ympäristövastuullisuudeksi kutsutaan. Suurin syy vapaaehtoisten toimien merkitykseen on se, että ne vaikuttavat paljon nopeammin ympäristön tilaan kuin esimerkiksi pitkiä aikoja vaativat lakimuutokset.

  Kaikesta toiminnasta syntyy väistämättä ympäristövaikutuksia. Toiminta voi samaan aikaan aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tärkeää onkin punnita, kummalle puolelle vaikutukset kallistuvat. Ympäristövastuu kulkee käsi kädessä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kanssa ja kaikkien osien on oltava keskenään tasapainossa, jotta rakennelma on riittävän kestävä.

  Oman tilan tuotantosuunta ja toimintaympäristö määrittävät sen, mitkä yrityksen tuotteiden tai palveluiden osat ovat tai voivat olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kun nämä osat on tunnistettu, voidaan paremmin ymmärtää, missä vaiheissa ympäristövaikutuksia syntyy. Seuraava vaihe on pohtia jokaista osaa yksitellen ja miettiä vaikutuksen laajuutta, esiintyvyyttä ja palautuvuutta. Tämä auttaa myös kohdentamaan vapaaehtoiset toimet, niin että niiden vaikutus on mahdollisimman suuri.

  Merkittävimmät suomalaisen maatalouden ympäristövaikutukset ovat vesistöjen rehevöityminen, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Koskeeko näistä vaikutuksista jokin sinun tilaasi? Haluaisitko johtaa yrityksesi ympäristövastuullisempaan suuntaan?

  Ympäristövastuullisuuden hyödyt

  Vesistö rehevöityy, kun sinne päätyy liikaa ravinteita, jotka kiihdyttävät vesikasvillisuuden kasvua. Veden laatuun vaikuttaa myös vesieroosion mukana kulkeutunut maa-aines. Vesistöön päässeet ravinteet ja maa-aines ovat kaikki pois viljelykasveilta, joten ravinteiden sitominen peltoon on myös taloudellisesti kannattavaa. Ehkä olet innokas vapaa-ajan kalastaja ja toivot, että lähivesissä olisi paremmat olot myös eväkkäillä. Virkistyskäyttö ja maisemalliset arvot ovat yhtä tärkeitä kuin taloudelliset tekijät. Ne ovat osa elämän hyvinvoinnin rakennuspalikoita.

  Parantamalla maan kasvukuntoa säädät pellon kykyä varastoida ravinteita kasvien käyttöön. Ajattele, että olet yksi linkki sukupolvien ketjussa ja että tehtäväsi on huolehtia pellot paremmassa kunnossa seuraavalle viljelijälle, samalla saaden itse elannon tehdystä työstä.

  Suojaa maata eroosiolta pitämällä pellot mahdollisimman pitkän aikaa kasvipeitteisenä. Tämä onnistuu esimerkiksi suosimalla kevätmuokkauksia aina kuin mahdollista ja käyttämällä pääkasvin alla kerääjäkasveja, joiden avulla käyttämättä jääneet ravinteet eivät karkaa pellolta pois.

  Kehitä hiiliviljelytaitojasi

  Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy monella muullakin saralla kuin vain maataloudessa, esikmerkkeinä energiasektori ja teollisuus. Maatalous on ainut ja erityislaatuinen ala, jossa tapahtuu myös kasvihuonekaasujen sidontaa. Kasvihuonekaasupäästöihin voit vaikuttaa viljelykierrolla ja kasvivalinnoilla.

  Voit ottaa tavoitteeksesi kehittää hiiliviljelytaitojasi. Hiiltä kuluttavien kasvien ohella kiertoon kannattaa valita monivuotisia runsaasti hiiltä sitovia kasveja, kuten monilajisia nurmia. Hiilensidonta auttaa säilyttämään maiden multavuutta ja ääriolosuhteiden sietokykyä. Toiveissa olisi, että hiiliviljelyä myös tuettaisiin paremmin uudella EU:n ohjelmakaudella. Jos et halua yksin pohtia näitä asioita, kasvituotannon asiantuntijamme osaavat auttaa sinua.

  Luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskettaa maataloutta, koska yli 20 prosenttia kaikista Suomessa uhanalaisiksi katsotuista lajeista elää maatalousympäristössä. Miten sinä voisit lisätä monimuotoisuutta omilla pelloillasi tai niiden läheisyydessä?

  Yksinkertaisia keinoja lisätä monimuotoisuutta:

  • Kylvä monimuotoisuuspeltoja. Ne ovat sekä hyödyllisiä että kauniita.
  • Niitä pientareet korkeampaan sänkeen ja tee se vasta kun kukinta on lopuillaan. Näin tarjoat suojapaikan ainakin peltopyille ja mahdollistat pölyttäjille ravinnonsaannin.
  • Jos haaveissasi on vielä isompi monimuotoisuustavoite, esimerkiksi perinnebiotoopin perustaminen, ota rohkeasti yhteyttä maisema-asiantuntijoihimme. He osaavat opastaa eteenpäin ja kertoa erilaisista vaihtoehdoista.

  Ratkaisun avaimet ovat omissa käsissämme. Loppuun vielä hyvin kulunut, mutta niin tosi lause: tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään!  

  Kirjoittaja:

  Marika SohloLue lisää

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Ympäristöviisasta viljelyä.
  Lue lisää