• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Lammas ja ympäristö » Ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointi
 • Ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointi

  Laidunpankki-palvelu tutuksi

  11.07.2013

  Internetissä toimivan Laidunpankin avulla on mahdollisuus hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Palvelun tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunyhteistyötä, josta on hyötyä sekä laidunmaata tarvitseville että laidunta tarjoaville. Rekisteröitymällä palveluun on mahdollista jättää ilmoitus ja tarjota maata laidunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on saada laidunnuksen piiriin myös Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevia hoitamattomia laidunalueita ja hoidettuja alueita, joilla ei ole enää laiduneläimiä.   Laidunpankin avulla pyritään myös tarjoamaan laitumia niille tiloille, joilla ei ole riittävästi omaa laidunta.

  Laidunpankkitiedote

   

  Schmallenberg-virusta todettu epämuodostuneissa karitsoissa

  14.01.2013

  Schmallenberg-virusta on todettu Suomessa ensimmäisen kerran karitsoissa. Aikaisemmin Suomessa on
  todettu vain viruksen vasta-aineita. Viruksen löytyminen ei ole yllättävää, koska vasta-ainetutkimusten perusteella
  virus on levinnyt kesän ja syksyn 2012 aikana laajalle Suomeen. Virus ei tartu ihmiseen.

  Lue lisää tästä

   

  Karitsointi

  20.12.2012

  Karitsointiaika on lammastilalla työteliäintä aikaa ja se vaatii lampurilta huolellista valmistautumista. Karitsointiaikaan panostaminen vaatii suunnitelmallista työskentelyä, mutta ahertaminen tuottaa tulosta.

  Karitsointiin valmistautumisen muistilista

   

  Lampaiden toksoplasmoosi

  20.12.2012

  Maailmanlaajuisesti Toxoplasma gondiin aiheuttama toksoplasmoosi on yksi yleisimmistä ihmisten ja eläinten yhteisistä parasiittitaudeista. Pääisäntänä toimivat kissaeläimet ja väli-isäntinä kaikki tasalämpöiset eläimet ja ihminen. Väli-isäntä infektoituu pääisännän ulosteissa olevien ookystien välityksellä. Tartunta on vaarallisempi ja voimakkaammin ilmenevä väli-isännällä.

  Tiedote lampaiden toksoplasmoosista

   

  Lampola

  20.12.2012

  Lampaan pitopaikan tulee olla turvallinen, puhdas, valoisa ja antaa suojaa sääolosuhteita vastaan. Lue lisää Lampolan ominaisuuksista, tilavaatimuksista ja valaistuksesta.

  Lampolan ominaisuudet ja tilavaatimukset

  Lampolan valaistus

   

  Ohje eläinten viemisestä näyttelyyn

  30.11.2012

  Eläinten viemisestä näyttelyyn saa lisätietoa Eviran kotisivuilta ja myös aluehallintovirastosta ohjeistetaan päivitetyin tiedoin toimijaa, joka tarvitsee tietoa eläinten näytteille asettamiseen liittyen. Lisätietoa alla olevasta tiedotteesta, joka on laadittu vuonna 2012.

  Ohje eläinten viemisestä näyttelyyn

  Kuolleen eläimen hävittäminen

  16.11.2012

  Kuolleen eläimen omistajan olisi hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristönsuojelusihteeriin, jotka antavat lisätietoa muun muassa hautauksesta ja kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista. Kunnallisissa ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksissä voi olla myös tarkempia paikallisia ohjeita hautaamista koskien. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet lasketaan sivutuotteiksi. Aikaisemmin velvoitettu ilmoitusvelvollisuus sivutuotteiden hautaamisesta poistui 1.1.2012. Lue lisää alla olevasta tiedotteesta.

  Kuolleen eläimen hautaaminen

   

  Mitä TSE-taudit ovat ja miten ne leviävät?

  25.10.2012

  TSE-taudit ovat tarttuvia spongiformisia enkelofalopatioita (keskushermoston rappeumasairauksia), kuten naudoilla havaittava BSE tai lampailla ja vuohilla havaittava scrapie. TSE-riskiaines on sivutuote, jota syntyy nautojen, lampaiden ja vuohien teurastuksen ja leikkaamisen yhteydessä. Kyseinen riskiaines sisältää TSE-tautien leviämisen riskin, eikä sitä saa käyttää elintarvikkeena tai rehuna, eikä sitä saa myöskään haudata. Aineksen keräilyn ja käsittelyn hoitaa suomalaisia lihateollisuuden sivutuotteita jalostava Honkajoki Oy.Lisätietoa TSE-tauteihin liittyen alla olevasta tiedotteesta.

  Tiedote TSE-taudeista