• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Ympäristösuunnitelma Neuvo 2020 -palvelulla
 • Peltoviljelyn ympäristöasioiden pohdintaa Neuvo 2020 -palvelun avulla

  Tällä ohjelmakaudella on mahdollista laatia maatilakohtaisia ympäristösuunnitelmia Neuvo 2020 järjestelmän tuella.

  VYYHTI II – hankkeen aikana viljelijöitä aktivoitiin ympäristöasioiden tarkastelemiseen Neuvo 2020-ympäristösuunnitelmien avulla. Erityistarkastelussa oli peltojen vesitalous, joka vaikuttaa viljeltävyyteen, satotasoon, ravinteiden hyödyntämiseen ja vesistövalumiin. Ympäristösuunnitelmia laativat ProAgria Oulun kasvinviljelynasiantuntijat Marika Tuomikoski ja Risto Jokela.

  Oulaisten Piipsjärvellä pohdittiin viljelijöiden kanssa maatalouden vesienhoitoa eri tilaisuuksissa ja Neuvo ympäristösuunnitelmissa. Lisäksi Piipsjärveen laskevan Kurjenojan vesiensuojelun tason parantamisesta teetettiin selvitys.


  MTY Maitolandian tuotantotilat sijaitsevat Piipsjärven itärannalla ja pellot viettävät järveen. Tilalla on ympäristöasiat huomioitu hyvin. Kuva: Kalle Hellström

  Peltojen kasvukunnon pohdintaa

  MTY Maitolandialle laadittiin ympäristösuunnitelma maaliskuussa 2018. MTY Maitolandian Erkki Hietaharju piti suunnittelua hyödyllisenä. Asiantuntijan kanssa käytiin läpi peltojen kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä.

  Hietaharjun pelloista osa sijaitsee Kurjenojan varrella, jossa peltojen märkyyteen vaikuttaa korkealla oleva järvenpinta. Yhtenä ratkaisuna tehdyssä selvityksessä esitettiin kosteikkoa. Maatalouskosteikon tukiedellytykset kohteella täyttyvät. Piipsjärvellä on alkanut myös tilusjärjestely, jossa peltolohkoja voidaan järjestellä järkevämmiksi kokonaisuuksiksi.  

  Ympäristö huomioon tilan kehittämisessä

  MTY Maitolandia on kehittänyt viljelyä ja muuta toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan. Tilalla on peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, täsmälannoitusta, lietelannan sijoittamista peltoon kasvukaudella ja vesistöihin rajautuvien peltojen suojakaistat ovat kunnossa. Tila käyttää nurmiseosta, jossa on syväjuurisia kasveja. Nämä sitovat hiiltä maaperään ja ylläpitävät maan multavuutta. Peltojen kasvukuntoa on parannettu salaojittamalla, salaojia on huuhdeltu ja peltoja kalkittu. Pellon hyvän kasvukunnon ylläpito vähentää vesistöihin aiheutuvaa ravinnekuormitusta.


  Piipsjärven ympärillä on alavia rantapeltoja. Ne sopivat nurmenviljelyyn pääosin hyvin. Kuvassa rehuntekoa hellekesänä 2018. Kuva: Erkki Hietaharju

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää